Uttakskriteriene for Nordisk Landskamp i Pre-o er klare!

Postet av Norges Orienteringsforbund den 28. Jun 2024

Se hva som gjelder for å representere Norge i Göteborg i slutten av september.


 

Uttakskriterier for Nordisk landskap i Göteborg (Sverige) 21-22. september 2024

 

Uttakskomité (UK): 

Per Stålnacke (leder), Jan Erik Haug og Lone Brochmann 

Svein Jakobsen og Sigurd Dæhli har deltatt i utforming av uttakskriterier, men deltar ikke i selve uttaket (gitt de er mulige utøvere på lagene).

 

Henvendelser angående uttak:  

Per Stålnacke, leder UK, 93202520, per.staalnacke@gmail.com

 

Uttaksprosess: 

 • UK gjør uttak av landslaget. Styrets representant for toppidrett, Birgitte Husebye er ansvarlig for at uttakskriterier blir fulgt og godkjenner alle uttak.  
 • Uttaket sendes uttatte utøvere og reserver på e-post (evt. telefon) ca. et døgn før uttaket offentligjøres på http://www.orientering.no
 • Uttaket skal skje så fort som praktisk mulig etter siste uttaksløp. Dersom det viser seg nødvendig å bruke litt tid for å sikre en god uttaksprosess, vil dette bli publisert ut til de aktuelle utøvere. 

 

Generelle uttakskriterier: 

 • UK tar ut det sterkeste laget til aktuelt mesterskap basert på de oppnådde resultatene i uttaksløpene (se nedenfor). 
 • Skjønn vil også kunne brukes. I skjønn inngår for eksempel formutvikling, arrangement av uttakskonkurranser, kvalitet på kart og oppgaver i uttaksløp.
 • Lagene må resultatmessig vise at de har noe i mesterskapet å gjøre, dvs. vise at de har kapasitet til å bli blant den beste tredjedelen av lagene.
 • Resultater oppnådd i PreO og TempO vurderes samlet gitt konkurranseformen (to PreO, én TempO).  

 

Utkast til spesifikke uttakskriterier (uttaksløp): 

Uttaket vil være basert på uttakskonkurransene i 2024 samt uttak og resultater i ETOC 2024

 

I prioritert rekkefølge:

 1. Uttaksløp i 2024:
  a)08.06.2024      Norwegian TrailO Festival Day 1; Modum OL; PreO 
  b)09.06.2024      Norwegian TrailO Festival Day 2; Ås IL; PreO 
  c)15.06.2024      NC TempO; Nidarøst OK; TempO 
  d)16.06.2024      NC PreO; Nidarøst OK; PreO 
  e)17.08.2024      NC PreO; Nydalens SK; PreO 
  f)31.08.2024      NM og SM PreO; Løten o-lag, Ringsaker OK; PreO 
  g)01.09.2024      NM og SM TempO; Løten o-lag, Ringsaker OK; TempO 
 2. Resultater fra ETOC 2024  
 3. Andre konkurranser og forhold i 2024 vil også kunne bli vurdert ved enkelte tvilstilfeller (fremst for å avgjøre styrkeforhold for eksempel mellom to jevnbyrdige utøvere i uttaksløpene ovenfor). 

 

Antall utøvere/lag som vil bli tatt ut: 

 • Det tas ut inntil to lag à 5 utøvere inklusive to reserver. 

 

Egenandel og øvrig praktisk info: 

100% egenandel. 

Påmelding, reise og opphold ordnes og betales av den enkelte (samkjøringspool og overnattingssted vil foreslås av UK/NOF admin).

(det arbeides med å se om påmeldingsavgiften for begge lag kan dekkes av NOF; avhenger av regnskapet for ETOC 2024).

 

Interessepåmelding: 

Meldes til Arno Grønhovd på mail (arnolainen@gmail.com) innen 25. august 2024. 

 

Hjemmeside: 

All info om arrangementet finnes via svenske Eventor og IOF Eventor: 

https://eventor.orientering.se/ og https://eventor.orienteering.org/

 

Helse/doping: 

 • NOF krever at alle utøvere som deltar på internasjonale aktiviteter har gjennomført Antidoping Norges e-læringskurs: http://www.renutover.no/ 

 

Øvrige føringer:

Uttatte skal stille med norsk landslagstøy (minimum overtrekks-jakke, vest eller lignende)

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.