PARAORIENTERING

HVA ER PARAORIENTERING?
STARTE MED PARAORIENTERING
MÅLGRUPPENE
HJELPEMIDLER/UTSTYR

Hjelpemidler


Det finnes ulike hjelpemidler for deltagelse i orientering. Nedenfor blir disse listet opp

Joelette standard:
Vi har en Joelette til utlån for klubber eller enkeltpersoner. Dette er en turvogn som gjør det mulig for personer som benytter rullestol eller som trenger ekstra avlastning kan bli med på orientering også i mer ulent terreng. Denne turvognen kan brukes til orienteringsaktivitet som treninger, konkurranser og turorientering. Ønsker du å låne ta kontakt med paransvarlig Lone Brochmann
Mer info finner du her

Kartstativ:
Kartstativ er et hjelpemiddel som kan benyttes for de som har nedsatt funksjon i armer, for de som har behov for staver ved bevegelse eller for de som benytter rullestol. Det finnes ulike typer kartstativ:

  • Et du kan sette på magen
  • Et du kan sette på rullestol eller sykkel

Vi har kartsativ til ulån til klubber og enkeltpersoner. Ønkser du å låne et kartsativ ta kontakt med paraansvarlig Lone Brochmann
Mer info om kartstativene finnes her

Tegntavler til hjelp for kommunikasjon:
Vi har utarbeidet to type tavler som begge kan printes ut i PDF fil. Et med Bliss symboler og et med Sympbolstix. Disse er utarbeidet i samarbeid med Bliss gruppen ved Oslo Universitetssykehus. Tavlene:
Blisstavle  Sympolstix tavle

Utstyr

Her er informasjon om mulighetene til å låne utstyr til bruk under Paraorientering.
Konkrete detaljer om hvilke utstyr som finnes til utlån ser du: her

 

Tips til klubbene: 

Arrangørguide for paraorientering finner du:  her

Praksis i Norges Orienteringsforbund - praksisstudenters perspektiv på paraorientering, finner du: her

Hvordan legge inn parakontakt i KlubbAdmin/SportsAdmin finner du: her

Hvordan legge til paratilbud og parakontakt i Eventor, finner du: her