Forbundstinget avsluttet med informasjonsaker og valg!

Postet av Norges Orienteringsforbund den 17. Mar 2024

Fire nye personer i forbundsstyret kommende periode. 
 


 

Andre dag av forbundstinget ble innledet med sak 11 «Strategi og langtidsbudsjett».

Strategien ble – etter en liten diskusjon – vedtatt med et lite tillegg om at en bør legge til rette for at en skal kunne ta seg til arena på orienteringsløp med kollektivtransport.

 

Langtidsbudsjettet ble også vedtatt. Dette uten anmerkninger.
 
 Etter en kaffepause, var det videre til sak 12 som handlet om informasjon fra forbundet inndelt i 4 delområder:
 1. Status toppidretten  
 2. Turorientering  
 3. Nytt aktivitetskonsept for ungdom 13-16 år 
 4. Utviklingstrappa

Informasjonssakene ble tatt til orientering.

 

Deretter ble det vedtatt å engasjere samme revisor som tidligere til å revidere forbundets regnskap. Simen Jagland, har imidlertid sluttet i firmaet hvor han var ansatt, og startet opp for seg selv i Aprego AS.

Dermed blir det altså fortsatt Simen Jagland som reviderer regnskapet, men nå for firmaet Aprego AS.


 Til slutt var det valg som foregikk helt udramatisk, og det nye styret i Norges Orienteringsforbund for kommende 2 års periode er som følger:

Forbundsstyret 
 President: Leif Størmer 
 Visepresident: Rune Christiansen 
 Styremedlem med særskilt ansvar for landslag og toppidrett: Birgitte Husebye 
 Styremedlem: Tone Wigemyr 
 Styremedlem: Sigrid Vehus Skjerve 
 Styremedlem: Bjørn Haavengen 
 Varamedlem 1: Marta Ulvensøen 
 Varamedlem 2: Mathias Benjaminsen 
 
 Kontrollutvalg 
 Leder: Knut Edvard Helland 
 Nestleder: Elin Sjødin Drange 
 Medlem: Kjellrun Sporild 
 Varamedlem 1: Torgeir Strand 
 Varamedlem 2: Tonje Aasheim Nymark

 

Valgkomite ble også vedtatt:
 Leder: Dag Ausen 
 Nestleder: Tilla Farnes Hennum 
 Medlem: Kaja Skiri 
 Varamedlem 1: Owen Westergård 
 Varamedlem 2: Liv Karen Johannessen


 Den gjenvalgte presidenten, Leif Størmer, takket alle for oppmøtet, spesielt til dem som hadde hatt verv i foregående periode, før han ønsket alle vel hjem.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.