Første dag av Forbundsstinget uten store kontroverser!

Postet av Norges Orienteringsforbund den 16. Mar 2024

Ny rullering av Kongepokalen vedtatt fra og med 2024.


 

Hilsen fra Norges Idrettsforbund ved fungerende idrettspresident Arne Bård Dalhaug innledet helgens Forbundssting for Norges Orienteringsforbund på Gardermoen.

Et Gardermoen hvor for øvrig flyplassen var stengt i noen timer tidlig formiddag på grunn av snøkaos, men de aller fleste av tingdelegatene var på plass til åpningen – og den skal ærlig talt sies at en ikke fryktet kaostilstand – snarere gemytt – i tingsalen.


Hele sakslisten kan du se: her

Dirigenter ble valgt, noe som «falt» på Elin Sjødin Drange og Einar Tommelstad – begge tidligere presidenter i forbundet.

Stein Blomseth og Henning Bratland Carlsen ble valgt til protokollførere.

Linda Verde, Ingrid Okkenhaug og Stein Blomseth ble valgt til redaksjonskomite.

Inger Nergaard og Ole Morten Wie bla valgt til å underskrive protokollen.


 Forretningsorden og innkalling ble godkjent uten innsigelser.

Det samme ble saksliste og tidsplan.

Deretter gikk president – Leif Størmer – gjennom beretningen.

Generalsekretær Øystein Hildeskor gikk gjennom regnskapet.

Deretter kom leder i kontrollkomiteen med en kjapp kommentar.

Regnskapet ble godkjent, og en tok kontrollkomite og revisors kommentarer til orientering.

Fra regnskap og budsjett, gikk en videre med behandling av innkomne saker, her startet en med 9.1 – vedtaksaker, hvor det var en del endringer i NOFs lov innledningsvis – dette som en del av en modernisering av NOFs lover.

Sakene 9.1.1 – 9.1.10 ble vedtatt enstemmig uten nevneverdige kommentarer.

Under sak 9.1.11 var det en liten redaksjonell endring i saksfremlegget, men dette ble også vedtatt enstemmig.

Sak 9.1.12 – den foreslåtte endringen i veiledningen til valgkomiteens arbeid ble vedtatt.

Sak 9.1.13 – ny rullering av Kongepokalen. Forslaget er at øvelsene som er VM-øvelser i orientering også er de øvelsene det tildeles Kongepokal. Bakgrunnen er at det er færre enn 1 500 aktive ski-o løpere i Norge, som er et krav for å kunne tildele Kongepokal til en idrettsgren.

Dermed rulleres Kongepokal på langdistanse, mellomdistanse, sprint og knockout sprint i orientering. 
 
 Dette ble enstemmig vedtatt.

Derme blir det følgende rulleringsordning for Kongepokal fra sesongen 2024: 
 2024 Knockoutsprint 
 2025 Mellomdistanse 
 2026 Sprint 
 2027 Langdistanse  


 Forslag på sak 9.1.14 fra Kongsberg OL om endring i konkurransereglene i skiorientering ble flyttet til en diskusjonssak under høstens Kretsledermøte, hvor det vil bli behandlet og dermed kan bli innført fra kommende ski-o sesong – om det går gjennom der.

Fra vedtaksakser under 9.1, var det videre til diskusjonssaker på 9.2.

Her var det bare en sak; Økonomi som barriere innen idretten.

Etter diskusjoner rundt dette tar styret i Norges Orienteringsforbund med seg dette i sitt videre arbeid.

Sak 10 var «Fastsette kontingent og avgifter». Her var det konkret snakk om løpsavgift og tur-o avgift.

Forslaget her var å beholde løpsavgift og tur-o avgift på dagens nivå, altså henholdsvis 30% og 15% av kostnaden til arrangør, samt at Forbundsstyret skal se på avgiftene frem mot neste Ting. Dette ble vedtatt.

I siste del av dag 1 på Forbundstinget fikk deler av valgkomiteen anledning til å presentere sin innstilling før valget som skal avholdes i morgen.

 

I morgen vil – i tillegg til sak 14 Valg – bestå av sak 11 «Behandle strategi og langtidsbudsjett», sak 12 «Informasjonsaker fra forbundet» - 1. Status toppidretten, 2. Turorientering, 3. Nytt aktivitetskonsept for ungdom 13-16 år og 4. Utviklingstrappa, samt sak 13 «Engasjere revisor til å revidere forbundets regnskap».

Valget vil altså avslutte årets forbundssting som siste sak i morgen.

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.