Søke aktivitetsmidler og aktivitetsutstyr

Postet av Norges Orienteringsforbund den 8. Feb 2024

Søknadsfrist for klubber og kretser er 20. mars 2024!


Alle klubber og kretser mottar i disse dager e-post med utlysningsbrev om hva det kan søkes på og hvordan dette gjøres i 2024.

For klubbene handler det om aktivitetsrettede tiltak for barn og ungdom (lokal leir, sommer-o skole, verdens o-uke), personer med funksjonsnedsettelse, inkluderingstiltak for personer med innvandrerbakgrunn og kurs i kart og kompass for ungdom og voksne.  Disse tiltaksområdene har et felles elektronisk søknadskjema. 

I tillegg er det også informasjon om aktivitetstilskudd til sats UNGt arrangement, skole- og rekrutteringsprosjektet og nytt satsingstiltak ungdom 13-16 år. Alle tre tiltaksområder har egne søknadsskjema. 


Grønne turer for alle er det også informasjon om. Her trenger man ikke sende inn søknad, men må tilfredsstille de oppsatte kriterier for å få utbetalt tilskudd. 


For kretsene gjelder det regionale aktivitetsrettede tiltak for barn, ungdom og junior/ung senior.

Både klubb og krets skal benytte elektronisk søknadskjema i Enalyzer for de fleste tiltakene. Lenken framgår av respektive utlysningsbrev.

De tiltak som skal registreres på annen måte er det informert om i utlysningsbrevene.

Tiltaksplan skal følge kretsens søknad. Den lastes opp i det elektroniske søknadskjemaet. 


Her er:

 

Utlysningsbrevene og søknadskjema finnes på forbundets nettside: her  

 

Der er det for øvrig lagt ut oppdatert informasjon om andre muligheter for å søke økonomisk støtte for kretser og klubber:  
 
tilskuddsordninger for klubber og kretser
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.