TRENERUTDANNING

TRENERUTDANNING
UTVIKLINGSTRAPPA
BARNE- OG UNGDOMSIDRETT
KLUBB OG KOMPETANSE

NIFs e-kurs


NIF har utviklet en nettbasert læringsportal der fellesidrettslige temaer blir presentert som e-læringskurs. 

E-læringskursene i NIFs kursportal finner du HER
Du logger inn med idrettens ID (din bruker i Min Idrett)  

Norges Orienteringsforbund har egen side for e-læringskurs i NIF portalen. Der finner du de e-kursene som brukes i trener-1 og trener-2. I tillegg har vi laget et eget e-grunnkurs i løypelegging.

Direkte til NOF portalen: NIFs kursportal, under særforbund → Norges Orienteringsforbund: https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=153

E-kursene krever innlogging med din bruker i Min Idrett.  


E-læringskurs:  

Trener-1
- Aldersrelatert trening 1 (ca 3t)
- Paraidrett (ca 2t)
- Idrett uten skader (ca 2t)
- Barneidrettens verdigrunnlag (ca 2t)
- Trenerrollen trener 1 (ca 3-4t)
 

Trener-2
- Aldersrelatert trening 2
Sunn idrett ( ny 2021, tilpasset ungdomstrenere) Inneholder moduler om idretts ernæring for ungdom i utvikling, sunne idrettsmiljøer og matglede, for lite energi over tid og spiseforstyrrelser i idretten.
- Ren utøver - Antidoping Norge
- Biomekanikk og styrketrening


Andre aktuelle e-kurs: 


Løypelegging
- Grunnkurs løypelegging (e-kurs 2019)

Det finnes flere tilgjengelige e-læringer i NIF portalen som alle fritt kan benyttes. 


Ta trenerattesten
 trenerattest er obligatorisk f.o.m. 2023 for alle trenereDet er et viktig verktøy for alle som har trenerverv i barne- og ungdomsidretten. Trenerattesten skal bidra til et felles utgangspunkt for alle trenere der det handler om å skape et trygt , inkluderende og godt treningsmiljø. 

Trener 1


Praktisk rettet kurs som gjør kursdeltakerne i stand til å gjennomføre  god og allsidig trening for barn og unge med vekt på alder 8-14 år. 

Hovedmål for kurset :
- Å gi en innlæring av grunnleggende o-tekniske ferdigheter.
- Å utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på et grunnleggende nivå.
- Å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Målgruppe for kurset: Alle som ønsker å være trener for barn og ungdom. Nedre aldersgrense er 16 år.

Forkunnskaper: Ingen spesielle krav utover generell interesse for trening og treneroppgaver for barn og unge og kjennskap til orientering. 

Varighet: 45 kurstimer som fordeler seg på 14 timer teori og 17 timer praktisk  med kurslærer. De resterende 14 timene er i form av e-læringskurs og hjemmeoppgave.

I løpet av kurset og etter kurset skal kursdeltakerne gjennomføre 45 timer praksis for å bli godkjent Trener 1. (10 timer av praksisen er innlagt i selve kurset) 


Kurset inneholder 6 moduler:
Trenerrollen
Orienteringsteknisk trening for barn og ungdom
Løypelegging
Mål og verdier i barne- og ungdomsidretten
Alders relatert trening
Idrett uten skader

Orienteringsforbundet i samarbeid med O-kretsene er arrangør av trener 1

Se mer informasjon om kurset i kursplanen og i kurs- og veilederhefte som kan lastes ned fra denne siden. 


Aktuelle lenker for Trener 1 kurset :

Aktivitetsbanken 

Utviklingstrappa 

Nivåstigen o-teknikk

Barneidrettens rettigheter og bestemmelser om barneidrett

Riktige løyper for barn og ungdom og alle nybegynnere 

Kursplan Trener-1

NOF Trener 1 kurs og veilederhefte

Trener 2


IMG_4106-470.jpgTrenerutdanning på nivå 2 har primært trenere som arbeider med en eldre ungdomsgruppe (15 år og oppover) og juniorutøvere som målgruppe. Trener 2-kurset har deltaker- og utviklingsfokus.
 

Kurset er på 70 timer og består av:
- Del 1,  generelle idrettsfaglige emner på 35 timer
- Del 2,  orienterings spesifikke emner på 35 timer 

Den generelle delen er utviklet i samarbeid med Norges friidrettsforbund og så langt det lar seg gjøre vil vi samarbeide om felles kurs i denne delen.  

Kurset bygger på Trener 1, men har i tillegg  flere nye emner .


Generell del :
Modul 1 Treningsplanlegging
Modul 2 Anatomisk, fysiologisk og mekanisk grunnlag for hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet.
Modul 3 Idrettspsykologi
Modul 4 Trenerrollen
Modul 5 Antidoping, idrettsernæring og idrett og spiseforstyrrelser
 

O-spesifikk del:
Modul 6 Basistrening,Idrettsskader og skadeforebyggende trening i orientering
Modul 7 O-teknikk og metodikk
Modul 8 O-teknikk og analyse
Modul 9 Treningsplanlegging og arbeidskrav innen orientering
 

Det er O-forbundet som er arrangør av trener 2

Mer informasjon om kurset og praksis i kursplanen.

Kursplan trener-2

Trener 3


Trener 3 er høyeste o-spesifikke trenerutdanning i orientering.
Kurset retter seg mot trenere på junior og seniornivå og vil ha et utviklings- og prestasjonsfokus.

 

Mål: Trener-3 kurset skal gjøre treneren i stand til å kunne analysere, reflektere å benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. 

Kurset bygger på trener 2 og vil inneholde både generelle idrettsfaglige emner og o-spesifikke emner.  Totalt timetall vil være 100 timer. I tillegg kommer 90 timer praksis.


O-forbundet arrangerer trener 3 kurs med jevne mellomrom ( ca. hvert 4 år) og ved etterspørsel og nok interesse.

Kursplan trener-3


Trenerattesten


trenerattesten-bakgrunn-1920x1080-600.jpg

 

Ta trenerattesten

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trenere i norsk idrett for barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten skal bidra til et felles utgangspunkt for alle trenere der det handler om å skape et trygt, inkluderende og godt treningsmiljø. 

Les mer om trenerattesten og brukerveiledning for trenere og idrettslag her:  Trenerattesten

Direkte til trenerattesten: https://trener.nif.no/  Du logger inn med din bruker i Min Idrett.  

 

Om Trenerattesten
Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidretten , én for trenere i ungdomsidretten og én for trener i voksenidrett.  Det tar ca. 10-20 minutter å gjennomføre trenerattesten.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine.

 

Info til alle klubber med trenere
Som en del av trenerattesten skal alle klubber godkjenne at treneren er tilknyttet deres klubb. Dette skal gi klubben oversikt over hvilke trenere som har gjennomført og hvem som fungerer som trenere. Se Brukerveiledning for idrettslaget (idrettsforbundet.no)

 

Ung leder/trener


Norsk orientering trenger unge og motiverte  ledere og trenere som vil bidra til utvikling lokalt , regionalt og nasjonalt. Det finnes en rekke utdanning- og kurstilbud som tilbys gjennom  idretten. Under ser du informasjon og link til noe.  

Sats UNGt arrangement: Norges Orienteringsforbund ønsker å motivere unge til å ta arrangørroller i o-løp. O-kretsene og klubbene inviteres til stimuleringstiltak rettet mot unge arrangører i alder 15-25 år. Tiltaket startet i 2021 og har fortsatt årene etter. Se informasjon og utlysning for 2024:  HER


Camp Unge trenere: Årlig camp for unge trenere i alder 17-25 år, rett i forkant og under Hovedløpet og O-landsleiren (HL/OLL). Trenerne får innføring i tema som trenerrollen, kommunikasjon, veiledning av unge, motivasjon- og teambuilding , førstehjelp etc. Deretter praktisere de som ledere for hver sin treningsgruppe under O-landsleiren. Det vil være behov for ca. 25-30 unge trenere. Egen invitasjon og påmelding blir lagt ut i mars i Eventor/forbundsaktiviteter, HER


Trenerutdanning: Norges Orienteringsforbund oppfordrer  unge fra 16 år til å ta trenerutdanning. Trener -1 kurset gir en grunnleggende utdanning i å lede barn og unge i klubbens aktiviteter og mange gode tips til relevante øvelser. Les mer om innholdet i trenerutdanningen HER


YLA (Young Leaders Academy). Arrangeres av IOF, første gang i 2023.  Orienteringsungdom i alder 16-25 år fra hele verden  inviteres til 1 uke Camp i juli. Maks 50 deltakere og 3 fra hver nasjon.  Mål og innhold er å gi faglig input og utveksling på tvers av landene, sosialt fellesskap og sammen oppleve et delta i et o-arrangement. Se informasjon på IOFs nettside HER

Norges idrettsforbund tilbyr flere utdanninger for ungdom i alder 15-29 år. Se mer informasjon om de ulike tilbudene HER


Ungdomskomiteen i Norsk Orientering (UNO): Ble opprettet i 2013 og har arbeidet med mål å rekruttere og beholde flere unge som utøvere, trenere og unge ledere i orienteringsmiljøet. UNO er fra høsten 2023 under utredning. Les mer om UNO HER
 

UNG-frivillig VM 2019:  98 unge i alder 16-26 år fikk være med  å arrangere VM i Østfold i 2019 og gjennomførte eget opplæringstiltak i forkant. Se filmen om UNG frivillig på Youtube HER  


Trenerløypa


Gode trenere er viktig for utvikling av Norsk Orientering!

Norsk Orientering har en trenerutdanning som tilfredsstiller de krav som er satt for Trenerløypa innen norsk idrett.

Det arrangeres jevnlig kurs på Trener 1 og Trener 2 nivå i orientering. Når det er tilstrekkelig interesse så arrangeres det også kurs Trener 3 kurs som er høyeste nivå med eget kurs i orientering. For Trener 4 nivå viser vi til Olympiatoppens topptrenerutdanning.

Informasjon om innhold i de ulike trenerkursene finner du nedenfor i neste "informasjonsboks".  


Trenerløypa i Norsk Orientering består av :
Trener 1 (Hovedvekt på trening av barn og unge 8-14 år. Deltaker/innlæringsfokus)
Trener-2 (Trening av ungdom og junior 15-20 år .Deltaker/utviklingsfokus)
Trener-3 (Trening junior-senior .Utviklings/prestasjonsfokus)

Kurskalender med kurstilbud blir lagt ut i Eventor forbundsaktiviteter når det er aktuelt. Dette finner du: her 

For mer informasjon om trenerutdanning og bistand til igangsetting av kurs, kontakt lene.kinneberg@orientering.no 

Illustrasjonen under viser Trenerløypa, slik som den er for alle idretter i Norsk Idrett
Hvert nivå inneholder en Grunnutdanning og etterutdanningsmoduler. Grunnutdanningen inneholder et minimum antall timer undervisning og praksis. Ved å gjennomføre etterutdanningsmoduler, vil man opparbeide seg ekspertise på det nivået man er trener. Det betyr at om man er trener for barn og ønsker å utvikle seg videre som barnetrener,  så er det viktigere at man etterutdanner seg på Trener 1-nivå enn at man tar et Trener 2-kurs. I Norsk Orientering  har vi ikke utarbeidet spesifikke etterutdanningstilbud, men tilbyr fagkurs og seminar for utvikling av spesifikke tema/emner knyttet til trenerløypa. 

 

Trenerloupa.jpg