TRENERUTDANNING
UTVIKLINGSTRAPPA
BARNE- OG UNGDOMSIDRETT
KLUBB OG KOMPETANSE

Ungdomsidrett


Satsingstiltak ungdom 13-16 år, sesongen 2024

Prøv ut et nytt og spennende ungdomskonsept - TOC - en lagaktivitet som kombinerer orientering og artige tilleggsoppgaver!

TOC skal ha et sosialt og inkluderende fokus og gi utfordringer på riktig o-teknisk nivå. Hovedmålet er at alle opplever mestringsfølelse og glede og får lyst til å fortsette med orientering, uavhengig av nivå og ambisjoner. 

Allerede før påske hadde over 20 klubber og kretser søkt om gratis materiellpakke, så i denne omgang har vi ikke flere å gi ut. Men alle kan allikevel arrangere TOC. Les manualen og  planlegg om dere skal gjennomføre TOC som del av ordinær trening eller i forbindelse med samlinger, leire og avslutninger.  

MANUAL

TOC er utarbeidet gjennom deltakelse i Norges Idrettsforbunds prosjekt «Satsing på ungdomsidrett». Det baserer seg på en spørreundersøkelse i regi av NIF med over tusen respondenter i den aktuelle aldersgruppa, og samtaler med 40 deltakere på O-Landsleiren sommeren 2023. TOC skal være en del av aktivitetsdagen under O-Landsleiren 2024.


For TOC-arrangører:

Hvit bakgrunn med grå ramme
Transparent - uten ramme
Transparent - grå ramme
Transparent - rød ramme

Spørsmål?
Kontakt Henning B. Carlsen, tlf. 45293210 / henningbratland.carlsen@orientering.no


Presentasjoner:

TOC på Forbundstinget mars 2024
TOC på Camp Stokke juni 2024

Barneidrett


BARN OG ORIENTERING
Henrik og Aurora i Kjeglestafett 21.05.15 (002).jpg

  • Utviklingsplan for barn i orientering
  • Rettigheter og bestemmelser i barneidretten

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett  ble vedtatt av Idrettstinget i 2007, og senere revidert i 2015 og sist i 2019 . De tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn og gjelder for hele norsk idrett. 

Norges Orienteringsforbund (NOF) har utarbeidet et dokument som beskriver viktige element for god aktivitet, mestring og utvikling for barn i orientering.
Det er også tatt med presiseringer og utdypinger av aktuelle punkter i Bestemmelser om barneidrett.
Alle klubber med aktivitet for barn oppfordres til å bruke dokumentet som grunnlag for foreldremøte, klubbmøte og temakveld om barneidrett i orientering.  

Til dokumentet:

utviklingsplan for barn og rettigheter og bestemmelser i barneidretten.
   
NIFs temasider for barneidrett HER.
Rettighetene og bestemmelsene leses direkte i denne  brosjyren

Under bestemmelser om barneidrett har NIFs lovutvalg kommet med en uttalelse om "idrettsaktivitet i fullstendig privat regi".
NOF har med bakgrunn av uttalelsen laget en tekst om hva dette innebærer og som kan vises til ved eks. spørsmål om deltakelse i utlandet.
Barneidrettsbestemmelser og deltakelse i utlandet i fullstendig privat regi.pdf  


Brosjyren «Orienteringsglede for alle – rekruttere og beholde» finner du:  her
 

Politiattest. Informasjon og søknad.
 

Spørsmål og henvendelse om barneidrett i orientering, kontakt  Lene Kinneberg