FINN DIN KLUBB
SØKE TILSKUDD
SAMORDNET RAPPORTERING
IT-HJELP

På denne siden finnes informasjon om ulike tilskuddsordninger fra Norges Orienteringsforbund og andre organisasjoner.


Aktivitetstilskudd klubb og krets 2024
 

Søknadsfrist 20. mars!

Les utlysningsbrev om aktivitetsmidler til klubb og krets nøye før søknaden fylles ut ! Se tilskuddsbrev nederst på siden. I skrivene er det informasjon om hvilke tiltak det kan søkes på.

Både klubb og krets skal benytte elektronisk søknadskjema i Enalyzer. Lenken framgår av respektive utlysningsbrev.
Tiltaksplan skal følge kretsens søknad. Den lastes opp i det elektroniske søknadskjemaet. Mal for tiltaksplan til krets kan lastes ned fra vedlegget nederst på siden. 

Spørsmål, kontakt: lene.kinneberg@orientering.no


ANDRE TILSKUDDSORDNINGER

Her presenteres et utvalg tilskuddsordninger for klubber og kretser - mange muligheter for økonomisk støtte:  tilskuddsordninger for klubber og kretserNavn

Aktivitetsmidler KLUBB _ Orientering 2024 utlysning.pdf
Aktivitetsmidler KRETS _ Orientering 2024 utlysning.pdf
Tiltaksplan_mal_for_krets.xlsx
Sommer O skole  Idèhefte_versjon 2024.pdf