TurOrientering – naturens pusterom!

Postet av Norges Orienteringsforbund den 28. Feb 2024

Nytt samarbeidsprosjekt mellom Aktiv mot kreft (AMK)og Norges Orienteringsforbund (NOF), rettet mot kreftpasienter tilknyttet Aktiv mot krefts "Pusterom", aktivitetsrom på ca 20 av landets sykehus. 

Foto: Prosjektgruppen: f.v: Ninni Tornøe Jonsson (NOF), Thilda Staubo og Karin Hjelle Dalbak (AMK), Jörgen Mårtensson (NOF) og Turid Williksen.

 

 

Et nytt samarbeidsprosjekt mellom Aktiv mot kreft (AMK)og Norges Orienteringsforbund (NOF), rettet mot kreftpasienter tilknyttet Aktiv mot krefts "Pusterom", aktivitetsrom på cirka 20 av landets sykehus.

Et pilotprosjekt gjennomført i 2023 involverte 5 Pusterom og lokale O-klubber, der 70 kreftpasienter deltok. Turorientering for kreftpasienter ble gjennom pilotprosjektet et tilbud som ga deltakerne både fysisk og mental aktivitet ute i naturen, alene eller i selskap med andre i tilsvarende situasjon gjennom fellesturer i regi av klubbene. Evalueringen viste en positiv respons fra deltakerne, som fant glede og trivsel i mosjonskonseptet TurOrientering og de tilhørende fellesaktiviteter prosjektet bød på.

Gjensidigstiftelsen har gitt sin støtte til prosjektet de neste to år og dermed utvides samarbeidet til å omfatte alle 21 Pusterom og tilhørende O-klubber rundt om i landet. Fokus vil være på å rekruttere frivillige i orienteringsklubber til å arrangere flere felles turer med kreftpasienter som er knyttet til hvert Pusterom. Prosjektarbeidet er godt i gang med henvendelser til klubber om å bli med på dette unike og givende prosjektet de neste to år.

Initiativtaker til "Naturens pusterom" er Turid Williksen, som i sin kamp mot kreften opplevde fordelen av turorientering som et verktøy for å gjenoppbygge kroppen og få kjærkommen avkobling. Hun tok deretter kontakt med Aktiv mot kreft og Norges Orienteringsforbund for å etablere dette unike samarbeidet.

Aktiv mot kreft er en stiftelse grunnlagt av Grete Waitz og Helle Aanesen i 2007, med mål om å integrere personlig tilpasset trening som en del av kreftbehandlingen. De har etablert 21 Pusterom på sykehus rundt om i landet, og tilbyr trening og sosial støtte til kreftpasienter.
 
Norges Orienteringsforbund (NOF) tilbyr TurOrientering gjennom lokale orienteringsklubber og tilrettelegger kartpakker med ulike vanskelighetsgrader. Dette samarbeidet gir kreftpasienter tilgang til en unik utendørsaktivitet som utfyller treningstilbudet på Pusterommene.

 

Prosjektet består av ansatte i begge organisasjoner og en prosjektkoordinator.


For mer informasjon, besøk https://aktivmotkreft.no/ og https://turo.no/.

 

Prosjektkoordinator: Mårtensson, Jörgen Jorgen.Martensson@orientering.no
 
Prosjektansvarlig i Norges Orienteringsforbund: Ninni.Jonsson@orientering.no

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.