Rekrutteringsprisen 2023 går til T&IF Viking!

Postet av Norges Orienteringsforbund den 27. Nov 2023


 


 
Rekrutteringsprisen 2023 går til T&IF Viking v/Torhild Eide Torgersen og Trygve Buanes da klubben kan vise til tiltak og arbeid som har bidratt til å få flere mennesker med på orienteringsaktiviteter.
 
 Klubben kan dokumentere kontinuitet og framgang i rekrutteringsarbeidet i form av flere aktive o-løpere og økt deltakelse i barne- og ungdomsklassene i orienteringsløp.

 

Juryen trekker også fram: 

  • Viser aktivt arbeid med barn/yngre ungdom og at dette bærer frukter, både på trening og lokale løpsserier. 
  • Får med foreldre. 
  • Utradisjonelle virkemidler: To lokale treningsgrupper heller enn en som alltid vil kreve mer kjøring for noen. 
  • Kontinuitet over de siste 5 årene. Peker på viktigheten av å bygge miljø og fokusere på trivsel og trygghet.


 Fra å være en klubb som omtrent var helt uten aktivitet er T&IF Viking nå den mest synlige klubben blant yngre orienteringsløpere i Bergen, takket være en enorm innsats fra Torhild og Trygve. For omtrent 5 år siden startet de arbeidet med å «blåse liv» i klubbens rekrutteringsarbeid.
 
 Tiltak som faste tirsdagstreninger i nærmiljøet, sosiale sammenkomster, treningsleir og samarbeid på tvers av klubbgrenser står sentralt. Det som kjennetegner deres filosofi og strategi er et veldig lavt fokus på resultater og prestasjon, men heller et sterkt fokus på utvikling, trivsel, trygghet og inkludering – som har resultert i at T&IF Viking i mange lokale orienteringsløp i Bergensregionen har flest deltagere i aldersgruppen 9-14 år. Det er en fantastisk utvikling og det er svært gledelig at også foreldrene til mange av disse unge løperne nå begynner å delta i o-løp.


 De faste rekrutt-trenerne, Torhild og Trygve, koordinerer sine gruppers deltagelse på løp, de holder god kontakt med foreldre og viser at de gjør en meget solid jobb som fortjener heder og oppmerksomhet.


 Norges Orienteringsforbund gratulerer T&IF Viking v/Torhild og Trygve med Rekrutteringsprisen – ett diplom og kr 10000,- i klubbstipend som skal gå til videre utvikling av rekrutteringsarbeidet i klubben.   

 

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.