Gode diskusjoner under Kretsledermøtet!

Postet av Norges Orienteringsforbund den 27. Okt 2023

Etter innledning fra president Leif Størmer og generalsekretær Øystein Hildeskor ble det valgt ordstyrer og øvrige funksjonærer under dagens Kretsledermøte på Gardermoen.

Se saksliste: her

Det var ingen vedtakssaker på sakslisten, dermed var det «bare» drøfting og informasjon på agenda denne siste fredagen i oktober.

Like vinnertider for damer og herrer (6.1) ble diskutert, og det ble delt erfaringer med hvordan dette er opplevd ute i kretsene.

Deretter fortsatte en med Ungdomskomiteen (6.2), hvor det er et spørsmål om denne skal «leve videre» i Norsk Orientering. Her ble de fremmøtte delt inn i grupper – som diskuterte dette – før en delte gruppenes meninger med hele «salen».

Kartarkiv (6.3) har vært en noe en har jobbet med en lang tid og OMaps var brukt. Dette var ikke tilfredsstillende, og dermed har en jobbet videre mot andre leverandører og alternativ nå har en landet på at Norkart skal levere et kartarkiv, men nå står det på finansieringen av dette.

Mulige løsninger for en finansiering ble diskutert, og som det ble sagt; «det er litt artig når det ikke er full enighet om alt».

Heatoppsett NM mellomdistanse (6.5) har det vært mye synspunkt på de senere årene, og derfor har en nå sett på løsninger for å få mest mulig likt nivå i de ulike heatene.

Forbundsstyrets forslag til endring:
I stedet for å trekke heatfordeling skal gjeldende «seedingsranking mellomdistanse» benyttes til å fordele påmeldte løpere i heatene.

Heatfordeling gjøres slik – rekkefølge på seedingsranking blant de påmeldte:

Image


Regelen om at de 5 best rangerte i hvert heat starter i siste halvdel beholdes.

Kretsledermøtet synes dette var et bra forslag, og denne endringen ble mottatt med positivitet og anerkjennende nikk.

Paraorientering (6.4) ble presentert av fagansvarlig for dette i Norges Orienteringsforbund, Lone Brochmann. Deretter var det diskusjon i grupper om hva som bør gjøres for å løfte dette i hele Norsk Orientering.

Denne diskusjonen ga gode innspill i plenum.


Ny nettside med presentasjon av standard for kretssider (6.7) – her kom leverandør, Bloc, for å presentere oppsettet av nye nettsider for kretsene.

Kretsene kom deretter med innspill på hvordan de ønsker at dette arbeidet skal tas videre til nye hjemmesider.


Turorientering og stolpejakt (6.6) er noe som alltid engasjerer. Fokus under dagens Kretsledermøte var at en ikke skal «gå i beina på hverandre» og bli konkurrenter.

Kretsene ble utfordret på sine tanker angående turorientering og stolpejakt.

Hele essensen var hvordan turorientering og stolpejakt kan spille sammen på best mulig måte.

 
Etter drøftingssakene, var det informasjonsaker og her startet en med Status fra toppidretten (7.1) som ble presentert av toppidrettsansvarlig i styret, Hanne Staff.


Avslutningsvis fortalte president Leif Størmer om forbundstinget i mars 2024, nærmere bestemt 16. – 17. mars (7.2). Han gjorde da oppmerksom på forslagsfristen – som er lørdag 6. januar 2024. Det er også viktig å allerede nå tenke gjennom om det er personer en ønsker seg i ulike verv i styret, komiteer og/eller utvalg.

Det har vært gjennomført en Klubbundersøkelse (7.3) i høst. Denne fortalte Lene Kinneberg om, før president Leif Størmer avsluttet dagens – og høstens – Kretsledermøte på vei ut i oktoberkvelden.


Men det er mye mer moro i vente, bare ta en titt på hva som venter under de digitale kompetansekveldene: her
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.