Norges Orienteringsforbund og Stiftelsen VI med 3-årig samarbeidsavtale!

Postet av Norges Orienteringsforbund den 5. Okt 2023

Stiftelsen VI og Norges Orienteringsforbund (NOF) har inngått enn 3-årig samarbeidsavtale. Avtalen går ut på å styrke arbeidet med breddeaktiviteter innenfor para i forbundet, og skal bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelser skal få delta i orienteringsaktivitet.

Stiftelsen VI er en ideell stiftelse som har til formål å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. De arbeider med at flere mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppleve høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt. Innenfor dette så er et av målene å arbeide for å øke deltagelsen i idretten. NOF er et av 6 særforbund som nå har inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen VI.

Avtalen bygger på at det skal være EN idrett, der alle skal ha mulighet til å delta uansett forutsetninger. Stiftelsen VI bidrar både med økonomiske midler og kompetanse, slik at vi kan fortsette, og forsterke arbeidet vi gjør rettet mot para bredde.

Målet er å rekruttere flere parautøvere inn i orientering, både som aktive i konkurranse, inn i klubbtreninger og inn i mosjonskonseptet turorientering. Vi skal skape idretts- og aktivitetsglede for alle uansett forutsetninger. Vi skal bli mer synlig, få frem rollemodeller, samarbeide med rehabiliteringssentre, bruke turorientering og de allerede gode tiltakene lokalklubbene våre gjennomfører til å øke rekrutteringen. Det skal også jobbes for at flere personer med funksjonsnedsettelser skal bli ledere og trenere både lokalt, regionalt og sentralt.

Norges Orienteringsforbund er både takknemlige og stolte over at Stiftelsen VI ønsker å støtte vårt arbeid med å øke rekrutteringen av parautøvere innenfor breddeorientering.

Dette er fantastisk morsomt sier generalsekretær i Norges Orienteringsforbund Øystein Hildeskor.

- Sammen med Stiftelsen VI skal vi videreutvikle aktivitetstilbudet ytterligere med mål om at enda flere skal få oppleve gleden ved orientering. Jeg ser virkelig frem til konkrete resultater av samarbeidet, og ikke minst gleder jeg meg til å se enda flere orienteringsløpere».

Avtalen gir oss også et samarbeidsforum der vi kan ha gode dialoger, erfaringsutvekslinger og diskusjoner med Stiftelsen VI og de andre særforbundene som inngår i samarbeidet. Dette er: Norges bandyforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund, avdeling langrenn og Norges Svømmeforbund. 

Bjørnar Erikstad, daglig leder i Stiftelsen VI, ser også frem til samarbeidet:

- «Stiftelsen VI er imponert over planene til NOF og gleder oss til samarbeidet. For Stiftelsen VI er idrettsaktivitet viktig, ikke bare rent idretts- eller helsemessig, men også som sosial arena. Sammen med forbundene vi nå samarbeider håper vi at flere vil komme inn i idretten, oppleve mestring og se gleden av et fellesskap».

Stiftelsen VI har også et ønske om at økt idrettslig aktivitet skal føre til annen varig aktivitet. At det å få økt rekruttering inn i orienteringslagene også forhåpentligvis vil føre til at en blir inkluder på andre arenaer, være seg utdanning, arbeidsliv, sosiale arenaer m.m. Vi trenger alle mestringsarenaer.

Ønsker du å få mer innsikt i hva Stiftelsen VI er, og jobber med, se har de en egen hjemmeside: https://www.stiftelsenvi.no/

Har du en god ide for å øke rekrutteringen, ønsker du å bidra inn i arbeidet, eller kanskje du har eller kjenner noen som har lyst til å starte med orientering? Ta kontakt med Lone eller Sindre som jobber med paraorientering:

Lone Brochmann; lonekarin.brochmann@orientering.no
Sindre Lokreim Bolstad; sindre.bolstad@orientering.noKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.