Økonomi som barriere innen idretten - uttalelse fra forbundsstyret

Postet av Norges Orienteringsforbund den 17. Des 2023


I dag mister idretten barn og unge på grunn av familiens økonomi. Det må også O-Norge være bevisst på.


Norges Orienteringsforbunds visjon er «Orientering for alle». 

I dag mister idretten barn og unge på grunn av familiens økonomi. Det må også O-Norge være bevisst på.

 

Temaet var oppe til diskusjon på siste styremøte i Norges Orienteringsforbund, med spesielt fokus på startkontingenter. Styret ønsker å oppfordre våre klubber til å vise moderasjon i fastsettingen av startkontingent i sine arrangementer. Det er viktig at størrelsen på startkontingenten balanserer det å gjøre det attraktivt å arrangere og overkommelig å delta, tatt i betraktning at det er mange o-familier som deltar i 25-50 konkurranser i året. Orientering skal ikke være en idrett hvor startkontingenten legger begrensninger på deltakelsen. Dette gjelder spesielt for N- og C-klasser samt åpne klasser, hvor mange får sin debut i konkurranseorientering. I denne sammenheng må det også nevnes at det i åpne klasser skal være et tilbud om påmelding på arena løpsdagen uten tilleggsavgift for etteranmelding.

 
Det er også verdt å nevne at Norges Orienteringsforbund igjennom Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), har fått støtte til å sette i gang lokale utstyrsordninger der klubber får mulighet til å få utstyr for utlån i klubb og via lokale utstyrssentraler. Det er en ordning over 3 år, der klubber blir invitert til å delta. Mer info om denne ordningen finnes her: http://orientering.no/nyheter/nytt-3-arig-prosjekt-gratis-utlan-av-utstyr/

 

Styret vil følge nøye med på utviklingen av kostnadene ved å drive orientering og vil vurdere relevante tiltak hvis en finner dette nødvendig.

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.