Klubber og kretser kan søke aktivitetstilskudd!

Postet av Norges Orienteringsforbund den 20. Mar 2023


Søknadsfrist 20. mars!

Alle klubber og kretser har mottatt e-post med utlysningsbrev om hva det kan søkes på og hvordan dette gjøres i 2023.

For klubbene handler det om aktivitetsrettede tiltak for barn, ungdom (lokal leir, sommer-o skole, verdens o-dag), personer med funksjonsnedsettelse, inkluderingstiltak for personer med innvandrerbakgrunn, kurs i kart og kompass for ungdom/voksne og Grønne turer for alle. 

Nytt i år er at klubbene oppfordres til å gjøre en forandring på den tradisjonelle Finn Fram dagen og legge ekstra vekt på aktiviteter der kulturminner står i fokus. 

For kretsene gjelder det regionale aktivitetsrettede tiltak for barn, ungdom og junior/ung senior.

Både klubb og krets skal benytte elektronisk søknadskjema i Enalyzer for de fleste tiltakene. Lenken framgår av respektive utlysningsbrev.

De tiltak som skal registreres på annen måte er det informert om i utlysningsbrevet.

 

Tiltaksplan skal følge kretsens søknad. Den lastes opp i det elektroniske søknadskjemaet. 


Utlysningsbrev klubb


Utlysningsbrev krets


Tiltaksplan krets

 

All nødvendig informasjon og søknadskjema finnes på forbundets nettside: HER 

Der er det for øvrig lagt ut oppdatert informasjon om andre muligheter for å søke økonomisk støtte for kretser og klubber:  tilskuddsordninger for klubber og kretser

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.