Barneidrettsbestemmelsene i Norsk Idrett - betydning og praksis for Norsk Orientering

Postet av Norges Orienteringsforbund den 4. Apr 2023


Se hvordan o-idretten forholder seg til bestemmelsene.
 
 
 Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser ble siste gang revidert i 2019.
 
 Alle organisasjonsledd tilsluttet Idrettsforbundet plikter å etterleve rettighetene og bestemmelsene som gjelder all organisert idrettsaktivitet for barn til og med 12 år.
 
 Norges Orienteringsforbund hadde i perioden 2015 - 2019 en prosess med Idrettsforbundet for å få en aksept for at vår måte å praktisere deltakelse i konkurranser for barn er i tråd med intensjonene i barneidrettsbestemmelsene.
 
 Prosessen med Idrettsforbundet har imidlertid ikke ført fram på alle punkter i forhold til det ovennevnte.
 
 I november 2022 fikk Orienteringsforbundet en godkjenning av Idrettsforbundet for en «utvidelse» av begrepet «regionale» konkurranser for barn 9-10 år (punkt 3b) i bestemmelsene.
 
 ➢ I dokumentet barn og orientering – utviklingsplan, rettigheter og bestemmelser gis en utdyping og presisering av aktuelle punkter i bestemmelsene om barneidrett. Se spesifikt utdyping for punkt 3b, side 4 og 5.
 
 ➢ Rettighetene og bestemmelsene for idretten leses i sin helhet via Idrettsforbundets sin side: Barneidrett. Der er det også annen nyttig informasjon knyttet til barneidrett.
 
Spørsmål til ordningen, praktiseringen av bestemmelsene eller andre innspill og synspunkter, ta kontakt: lene.kinneberg@orientering.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.