FINN DIN KLUBB
SØKE TILSKUDD
SAMORDNET RAPPORTERING
IT-HJELP

Det er en rekke IT-verktøy å forholde seg for klubber, kretser og forbund. Her er en oversikt over hvor du kan søke hjelp

 

Ny nettside 2024

Norsk Orientering har våren 2024 skiftet til ny nettsideløsning som du nå befinner deg på. Det vil naturlig nok være en innkjøringsperiode for den nye nettsiden med oppdateringer og retting av feil som gjerne oppdages den første tiden. 
O-kretsene har sine egne nettsider i det samme systemet og det blir gitt opplæring og hjelp til de som skal administrere siden i o-kretsene.  

Har du spørsmål til den nye nettsiden så ta kontakt med Ivar Haugen, ivar.haugen@orientering.no.

 

Eventor

Eventor er Norsk Orienterings terminlistesystem. All informasjon om Eventor er samlet på Eventor

 

Sportsadmin

Sportsadmin er Norsk Idretts database med oversikt over organisasjon og medlemskap. Alle klubber og kretser skal til enhver tid som et minimum holde organisasjonsdata oppdatert  (styre, adresser, med mer)

Linker: Sportsadmin

Spørsmål vedrørende Sportsadmin kan rettes til NIF Digital Support

NIF Digital videoveiledninger på YouTube viser bruk av ulike funksjoner i NIFs digitale tjenester for klubber: NIF Digital videoveiledninger