FINN DIN KLUBB
SØKE TILSKUDD
SAMORDNET RAPPORTERING
IT-HJELP

Viktig informasjon til klubbene!


Frister for årsmøter, rapportering og søknader 

Alle idrettslag i Norges Idrettsforbund må gjennomføre årsmøte og rapportere medlemsopplysninger innen gitte frister.

Årsmøte må avholdes innen 31. mars
Dersom idrettslag ikke klarer å avholde årsmøtet innen fristen kan det i særlige tilfeller søke om utsatt frist. For utsatt frist til utgangen av april kan dere søke direkte til idrettskretsen med en begrunnelse. Etter årsmøtet må nye kontaktpersoner i idrettslag og grupper registreres i SportsAdmin. Disse opplysningene synkroniseres med Brønnøysundregisteret.  

Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen 30. april
Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31. desember til NIF innen 30. april. Det er også et krav om at alle idrettslag skal benytte et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016. Dette kan være medlemsadministrasjon i KlubbAdmin eller annet system som har en godkjent integrasjon med NIF. Alle idrettslag må logge inn i KlubbAdmin og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer i modulen for samordnet rapportering. Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april. Alle idrettslag vil motta en egen e-post om dette.

Momskompensasjon
Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon er en del av samordnet søknad og rapportering.

Her er informasjonen som er gått ut til alle idrettslag fra NOF 17. april 2018

Her er informasjonen som er gått ut til alle idrettslag fra NIF 1. februar 2018

Norges Idrettsforbunds klubbguide gir svar på viktige spørsmål om klubbdrift:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/