UTØVER

HELSE OG ERNÆRING
UTVIKLINGSTRAPPA
ANTIDOPING
ANALYSEVERKTØY

Livelox er en nettbassert analyseprogramvare for orientering. 

For GPS analyse etter trening og konkurranser er Livelox et godt verktøy for å sammenligne med andre løpere både når det gjelder større forskjeller eller for å finstudere tidstap på mikroveivalg.


Les mer om Livelox   

Analyseverktøyet: 3DRerun

Dette er et analyseverktøy som hjelper deg å analysere GPS-data fra treninger og løp på en morsom og lærerik måte.


For egen analyse er QuickRoute (PC) og Control (Mobil/nettbrett) nyttige program for å studere eget GPS-spor med kartet som bakgrunn.