UTØVER

HELSE OG ERNÆRING
UTVIKLINGSTRAPPA
ANTIDOPING
ANALYSEVERKTØY

Ren utøver

 Huskeregler for Ren utøver

Ren Utøver er et e-læringsprogram for utøvere og støtteapparat. Programmet benyttes i dag av utøvere og organisasjoner over hele verden. Gjennom korte og morsomme opplæringsmoduler/case vil du lære det viktigste innen antidoping. Når du har fullført alle casene, vil dette bli registrert og du vil finne ditt kursbevis som PDF i portalen. Du trenger ikke å fullføre alle modulene på en gang. Dersom du ikke kan kjøre casene online, kan du laste dem ned.

E-kurset er tatt inn som oblikatorisk del i Trener-2 kurset.

 

E-kurset for Ren utøver finner du her

Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge er antidopingorganet for idretten i Norge.

Antidoping Norge ble stiftet i 2003. Det var Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som opprettet stiftelsen. Bakgrunnen var et ønske om å sikre uavhengighet i kontroll- og påtalevirksomheten.
  

Vedtaket om å opprette en stiftelse for kontroll og påtalevirksomhet i dopingsaker i idretten ble gjort på Idrettstinget i 2003.
  

Stiftelsens formål og virksomhetsområder:

- ADNO skal bekjempe doping ved å fremme en ærlig og dopingfri idrett. ADNO har som formål å drive allmennyttig virksomhet. 

- Stiftelsen er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og staten.


 Stiftelsen skal, i medhold av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) lov og avtale mellom NIF og stiftelsen, arbeide for formålet blant alle NIFs organisasjonsledd og medlemmer.

 

DOPINGLISTA 

Se www.antidoping.no
Medikamentsøk


 Dette er en veldig fin søkemotor for utøvere som er i tvil om medikamenter er på dopinglisten eller ikke, og ikke minst bidrar det til nyttig informasjon om de ulike medikamenttypene.