TRENERUTDANNING
UTVIKLINGSTRAPPA
BARNE- OG UNGDOMSIDRETT
KLUBB OG KOMPETANSE

Kompetansehelg 2. - 3. november 2024

Clarion Hotel Oslo Airport , Gardermoen. Hold av helgen! Mer informasjon og program kommer i august.

 _____________________________

Digitale Kompetansekvelder i Norsk Orientering ble gjennomført 30. oktober - 9. november 2023.
Totalt 16 webinar.
Nedenfor ser du presentasjoner og opptak fra de webinar som ble utført på kveldstid i denne perioden.

Programmet kan du se her: høyoppløselig program og lavoppløselig program


Her følger lenkene til noen opptak fra aktuelle webinar i løpet av de digitale kompetansekveldene i 2023:


 Webinar B_ Stressreaksjoner - Helse og kosthold-20231030_194339-Opptak av møte.mp4

 Digital Kompetansekvelder - Å flytte tanker i o-løypa.mp4

 Digitale Kompetansekvelder - Webinar E - Sprintløyper og sprinttips-20231101_200341-Meeting Recording.mp4

 NOF - Webinar G_ Skadeforebygging med styrketrening-20231102_193458-Opptak av møte.mp4

 Webinar H, O-festivalen-20231102_193215-Opptak av møte.mp4

 Webinar I - Livelox analyseverktøy-20231106_193425-Opptak av møte.mp4

 Webinar O - Utviklingstrappa i orientering-20231109_203504-Opptak av møte.mp4

 Digital kompetansekveld - Møt den nye idrettspresidenten i NIF-20231109_194002-Opptak av møte.m


Trykk på lenkene under for å manøvrere til filarkiv med innlegg fra tidligere kompetansehelger:

 KOMPETANSEKVELDER 2023

 KOMPETANSEHELG 2022

 KOMPETANSEHELG 2021

 KOMPETANSEHELG 2020

 KOMPETANSEHELG 2019

 KOMPETANSEHELG 2018

 KOMPETANSEHELG 2017

 KOMPETANSEHELG 2016

 KOMPETANSEHELG 2015Klubbutvikling

Levende klubber er bærebjelken i Norsk Orientering!
Orienteringsforbundet vil bidra til å hjelpe din klubb å sikre vekst og utvikling i den retningen klubben ønsker.
 

organisasjonshjul-med-gap 2.jpg

Organisasjonshjulet er et nyttig verktøy vi bruker i kartlegging sammen med klubben.

Klubbutvikling er alle tiltak som bidrar til å føre o-klubben fra dagens situasjon til en fremtidig ønsket situasjon. Veiledere  fra Orienteringsforbundet kommer gjerne på klubbesøk og kan hjelpe til med å kartlegge, bevisstgjøre og motivere til forbedringer som klubben selv ønsker. Vi tilpasser opplegget ut fra klubbens ønsker, behov og målsetting.

Tilbudet er GRATIS for o-klubbene!  Er din klubb interessert, kontakt lene.kinneberg@orientering.no for informasjon og avtale om klubbesøk.
 

Starten på en klubbutviklingsprosess kan bestå av to trinn:

1. Startmøte
En god begynnelse er å samle medlemmene til en klubbutviklingskveld. Klubben får besøk av en klubbveileder  som legger opp til gjennomføring av en utviklingsprosess som helt konkret kartlegger hva klubben må ta tak i. Den skal ende opp i en tiltaksplan.

  • Status - hvor står o-klubben i dag?
  • Definere klubbens innsatsområder og lage framdriftsplaner
  • Synliggjøre utdanningstilbud fra krets og særforbund

 
2. Oppfølgingsmøte

  • Status/evaluering av igangsatte / gjennomførte tiltak
  • Definere nye behov og ønsker
  • Revitalisere planer/legge nye fremdriftsplaner
     

For mer informasjon om klubbutvikling, se NIFs temasider om klubbutvikling

Kan du tenke deg å bli klubbveileder? Ta kontakt for informasjon om utdanning av veiledere.


Kretsvise klubbutviklingssamlinger

Norges Orienteringsforbund tilbyr kretsvise klubbutviklingssamlinger i samarbeid med o-kretsene.  I første omgang er det for perioden november 2023 til april 2024. Se informasjon om tilbudet HER


Brosjyren «Orienteringsglede for alle – rekruttere og beholde»

Brosjyren gir tips og viser suksesskriterier for å skape et godt aktivitets- og treningsmiljø i klubben.


Klubb-webinar

Norges Orienteringsforbund vil noen ganger i løpet av året invitere klubbene til digitale møter på kveldstid. Møtene vil kort ta for seg aktuelle tema som angår, strategi og utvikling i orientering, sentrale organisasjonsspørsmål og hva vi kan gjøre for å rekruttere og inkludere flere i orientering. 


Her vil det bli lagt ut maler og presentasjonsmateriell som klubbene kan benytte til aktuelle formål og aktiviteter.

Kursbevis_NOF generell.pdf   Skrivbare tekstfelt

NOF_Diplom.jpg  


Begynneropplæring kart og kompass for ungdom og voksne

  •  Presentasjonsmateriell (nytt 2022)

PDF som kan brukes til kurs, kombinasjon teori og praksis. PPT fås på forespørsel til Norges Orienteringsforbund.

Rammeplan og enkel veileder for arrangør med forslag til det viktigste man bør gå gjennom på et kurs.

Rammeplan kurs kart og kompass voksne

Del 1 Kartet

Del 2 farger og karttegn

Del 3 ledelinjer og holdepunkt

Del 4 kompasset

Del 5 høydekurver

Del 6 Hvor finner jeg kart?

Opplæring i kart og kompass voksne ALLE DELER