Hvordan foregår et o-løp?


The route taken by Hawkeye lay across those sandy plains, relived by occasional valleys and swells of land, which had been traversed by their party on the morning of the same day, with the baffled Magua for their guide. The sun had now fallen low toward the distant mountains; and as their journey lay through the interminable forest, the heat was no longer oppressive. Their progress, in consequence, was proportionate; and long before the twilight gathered about them, they had made good many toilsome miles on their return.

Når skal du begynne å løpe o-løp (konkurranser)?

Når du føler deg klar for det, er det akkurat på tide å begynne å løpe o-løp! Som med mange andre ting, kan det være litt “skummelt” og forvirrende de første gangene. Fortvil ikke, det tar ikke lang tid før du føler deg som en rutinert konkurranseløper! Her får du en liten guide som kan være til hjelp de første gangene.

Alle nivåer

På de fleste o-løp finnes ulike løyper du kan løpe avhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og hvor “sprek” du er. Den første gangen du skal velge en løpsklasse er det lurt å få hjelp av treneren din.

Valg av nivå:
Nivåene deles inn i N, C, B og A. Det er vanlig å begynne å løpe en “N-løype”. Dette er klassen for nybegynnere. En “C-løype” er litt vanskeligere. Etter dette kommer “B-løype”, mens det vanskeligste nivået kalles “A-løype”.

Valg av klasse:
 “D” betyr “damer”/jenter og “H” betyr “herrer”/gutter. Er du for eksempel jente, 11 år og nybegynner, vil riktig klasse for deg være D11-12N. Er du gutt, 15 år og nybegynner, vil riktig klasse være H13-16N. Når du blir litt flinkere, kan du begynne å løpe C-løype. For helt ferske o-løpere finnes også en klasse kalt N-Åpen. Her er det lov til å løpe flere sammen eller ha med seg en voksen. For mange er dette den riktige klassen å løpe i fram til en føler seg trygg nok til å løpe alene.

Se også brosjyren: Riktig nivå for løyper i orientering

 

Hvilke konkurranser?

De fleste løpene som blir arrangert i “nærområdet” eller som klubben prioriterer står oppført på treningsplanen. På disse løpene deltar mange av klubbens medlemmer. Du kan også melde deg på løp som ikke står på treningsplanen. En fullstendig oversikt over hvilke o-løp som arrangeres finnes o-forbundet terminliste eventor.orientering.no. Her kan du begrense søket til f eks bare å dekke løp i Akershus og Oslo orienteringskrets.

Det finnes også egne konkurranser for ungdom. Årets høydepunkt for dem mellom 14 og 16 år er Hovedløpet. Dette er et uoffisielt norgesmesterskap der alle kan være med! Hovedløpet arrangeres hvert år en helg mot slutten av sommerferien. Når Hovedløpet er ferdig, fortsetter samlingen med O-landsleiren som er en 3-dagers leir med mye moro, trening og spennende aktiviteter.

Konkurranseformer

De fleste o-løp foregår i skogen, men det er også noen løp i parker eller byområder. Det er også ulike løypelengder på ulike o-løp, vi skiller mellom sprint-, mellom- og langdistanse. I tillegg har vi stafett. Prinsippet er likt for alle løp; det er om å gjøre å ta seg raskest mulig gjennom terrenget ved hjelp av kart og kompass.

Hva skal du ha med på o-løp?

  • Løpstøy. Mange løper i klubbens løpsdrakt, men annet egnet løpstøy kan selvsagt også brukes. NB: Heldekkende benklær er påbudt (dvs lang bukse eller knebukse og lange strømper/o-legger. Shorts er ikke tillatt!). Årsaken er at bena skal være tildekket for å unngå sårskader. Løpstøy kan kjøpes via klubben.
  • O-sko eller andre løpesko. O-sko er det beste å løpe med i skogen, men så lenge du løper nybegynnerløyper som går mest på sti, er joggesko også godt egnet.
  • Kompass
  • EKT-brikke
  • “Våtklut”. Det er sjelden mulighet for å dusje etter et løp. Ta derfor gjerne med en våt klut eller lignende slik at du får vasket deg litt etter løpet.
  • Varme klær til å ha på etter løpet. Gjerne votter og lue selv på sommeren.
  • Regntøy og gummistøvler hvis værforholdene tilsier det.
  • Mat og drikke. På løp er det stort sett mulig å kjøpe pølser, vafler, kaker og lignende, samt varm og kald drikke.
  • Klappstol, sitteplate eller noe annet å sitte på.

Avreise 

Til de fleste løp er du avhengig av å reise med bil. Avtal gjerne med noen andre i klubben om når og hvor du skal kjøre.

Hvordan finne fram til løpet?
I innbydelsen for løpet vil det stå hvor samlingsplass for løpet er, samt hvor det vil være skiltet fra. Herfra vil det være merket til parkering med oransje/hvite o-poster eller skilt.

Parkering og samlingsplass/ arena 

Parkering er ofte på en åker eller eng. Noen ganger må du betale for parkeringen (ca. 20-50 kr). Fra parkeringsplassen er veien til samlingsplass/arena merket med bånd. Ofte kan det være et stykke å gå (avstand fra parkering til samlingsplass / arena er vanligvis angitt i invitasjonen for løpet). Når du kommer til samlingsplass/ arena, ser du etter andre fra klubben og setter deg sammen med dem. Ved regnvær setter klubben opp telt slik at vi slipper å bli våte. Samlingsplass/ arena er det stedet der selve arrangementet foregår. Veien til start, toaletter og eventuell dusj er merket herfra. På samlingsplass/arena er det muligheter for å kjøpe mat og drikke. Noen ganger, på litt større løp, er det salg av orienteringsutstyr som kompass, o-sko og løpstøy.

Lagspose, nybegynnerkart og PM 

De klubbmedlemmene som kommer først til løpet, henter klubbens “lagspose” i informasjonen. I lagsposen ligger det startnummer hvis det skal brukes. I tillegg er det vanligvis gule “backuplapper” til alle som skal løpe (noen ganger deles disse ut på start). En backuplapp festes til EKT-brikken (med den gule siden ut) og er til hjelp dersom brikken slutter å virke under løpet (lappen blir gjennomhullet av “pinner” i stemplingsboksene på postene). Lagsposen inneholder også et PM (latin, forkortelse for “pro memoria” som betyr “noe å huske på”). I PM-et står det viktig informasjon om løpet og for eksempel hvor langt det er til start. PM vil du de siste dagene før løpet også finne på nettet samme sted som du fant løpets invitasjon.

Er du under 13 år (t.o.m. 12 års klassen) eller løper i en nybegynnerklasse (“N”), får du kartet ditt i lagsposen på samlingsplass.

Startlister

Noen dager før løpet blir startlister for løpet lagt ut samme sted som invitasjonen til løpet. Starttidene finnes også oppslått på samlingsplass, i tillegg vil en liste med starttider for klubbens løpere vanligvis ligge i lagsposen.

Til start 

Av og til er det ulikt startsted for ulike klasser. Sørg for at du følger merkebåndene som fører til din start. Noen ganger kan det også være langt å gå til start. Vær ute i god tid! Det er vanlig å beregne at man skal være på samlingsplass/arena 45-60 minutter før man starter. Alle må huske å ta med kompass og EKT-brikke til start. De som har fått kartet i lagsposen må også huske dette.

Starten

Ved start er det en tavle som viser klokkeslett. Når din starttid kommer opp, går du frem til “båsen” som er merket med den klassen du skal løpe. Da er det vanligvis tre minutter til du skal starte. Når det har gått ett minutt kan du gå inn i neste bås. Brikkenummer kontrolleres. De som ikke har fått kartet i lagsposen på samlingsplass, får kartet i startøyeblikket. Det er alltid arrangører på start som kan hjelpe deg! Løpere i klasse N-Åpen har såkalt fri starttid og kan starte når de selv ønsker. På starten henvender de seg i båsen der det står N-åpen og kan starte så snart navn og brikkenummer er sjekket.

Kartet – med løype og postbeskrivelse

På kartet er hele løypen tegnet inn. Starten er markert med en trekant på kartet. Noen ganger er det merket en kort løype fra startstedet til startpost. På kartet er postene markert med røde ringer. Postene skal tas i riktig rekkefølge og du starter med nummer 1. På kartet er rekkefølgen vist som røde streker mellom postene. Mål er markert med en dobbelt ring.

På kartet er det trykket en postbeskrivelse. Denne beskriver terrengdetaljen posten ligger ved (stor stein, høydepunkt etc.) og hvilket kodenummer den enkelte posten har. Når posten du finner i skogen har samme kodenummer som postbeskrivelsen på kartet, vet du at du har kommet til riktig post!

Postene 

På hver post finnes en oransje og hvit postskjerm. Her er også en stemplingsbukk hvor du skal “stemple” med EKT-brikken. Kontroller at det er riktig nummer på posten!

Mål 

Det siste stykket fra siste post til mål er vanligvis merket løype (markert med bånd i terrenget). Også i mål må du huske å stemple med EKT-brikken. Selv om du ikke har vært på alle postene må du stemple i mål slik at arrangørene vet at du har kommet inn fra skogen.

Etter du har kommet i mål 

Det blir fort kaldt når du slutter å løpe. Skift derfor til tørt tøy så raskt som mulig. Er det dusj på samlingsplass går det an å bruke denne. Hvis ikke kan du vaske deg med en våt klut som du tar med hjemmefra (“våtklutmetoden”). Resultatlister fra løpet henges vanligvis opp fortløpende på samlingsplass (uten rangering t.o.m. 10 år og i N-Åpen). Etter løpet legges resultatene ut på internett (samme sted som du fant innbydelsen til løpet). I tillegg til å se sluttider kan du da også sammenligne strekktidene dine (tiden mellom to poster) med konkurrentenes. Det kan være ganske spennende å studere tidene på hvert strekk og se hvor store bommene faktisk var!

Premieutdeling 

Når alle i din klasse har kommet i mål, er det premieutdeling til de som har løpt raskest. I N-åpen kan du som regel hente premien med en gang du har kommet i mål. I de yngste klassene (t.o.m. 12 år) får alle en premie. Noen ganger kan en også i disse klassene hente premiene med en gang. I klassene 13 til16 år får vanligvis en tredjedel av de startende premie.
 
Lykke til!