ÅRETS KART

Norges Orienteringsforbunds kartutvalg har siden 2002 årlig invitert til konkurransen «Årets norske o-kart».

Det konkurreres i følgende klasser:

Konkurransekart tegnet i henhold til kartnormen (ISOM2017) - hovedklassen.
Konkurransekart tegnet i henhold til sprintkartnormen (ISSprOM 2019).
Skolekart har også vært en del av konkurransen utvalgte år (når dette har vært et satsningsområde for forbundet).

Gode orienteringskart er en forutsetning for at vi skal kunne løpe o-løp. Det å utarbeide et o-kart er et stort og krevende arbeid, der det er behov for ekspertise hele veien fra laserscanning, flybilder og konstruksjon, via synfaring og rentegning til repro og trykking. For å bedre rekruttering til kartarbeidet ønsker kartutvalget å sette fokus på alle de flotte o-kartene som produseres i Norge hvert år. Klubber og karttegnere som har utgitt et o-kart de er stolte av i år oppfordres til å bli med på denne konkurransen ved å sende inn 4 eksemplarer av kartet til: Norges Orienteringsforbund v/Ivar Haugen, St. Halvards vei 21A, 5052 Bergen. Merk konvolutten med «Årets o-kart». Det er nok å sende inn kartet, men dersom noen ønsker å skrive noen ord til juryen er det også tillatt.

Dersom det sendes inn mange utsnitt fra samme kartdatabase / terreng ville det være fint om utsnittene prioriteres. Dersom det blir svært mange deltakere vil juryen da kunne kutte ut bedømming av de «minst» interessante utsnittene.

Følgende kriterier ligger til grunn for juryens arbeid:

Kart over et spennende terreng (ett terreng kan være spennende for eliteløpere, nybegynnere og løypeleggere)
Kartnormen er fulgt i rentegninga
Kartet ser gjennomarbeidet ut
Kartet er pent rentegnet
Kartet har en tiltalende grafisk utforming
Kartet er pent trykket
Kartet er godt generalisert og godt lesbart


Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet. Avhengig av deltakelsen vil det i tillegg til «Årets norske o-kart»; bli utpekt «årets nykommer». Premie i konkurransen er først og fremst heder og ære, men det vil også deles ut diplomer.

I fillisten nedenfor ser du vinnere av Årets kart de siste årene.