MATERIELLPAKKE

Forbundet tildeler «materiellpakker» til klubber som oppfyller gitte kriterier.

 

Mange klubber har planer om Finn Fram-dager i løpet av våren 2022.


Dette er aktivitetsdager med orienteringsaktiviteter som skal være tilpasset barnefamilier.

Om klubbene oppfyller gitte kriterier for sine Finn Fram-dager, kan de motta «materiellpakker» av Norges Orienteringsforbund.

Kriteriene som er gitt for at Finn Fram dagene skal ha samme konsept over hele landet er:
• Enkel opplæring av kart og kompass
• En orienteringsløype tilpasset barn - form den gjerne som en skattejakt
• Orienteringsleker
• Samarbeid med en eller flere friluftslivs- eller interesseorganisasjoner

Om din klubb oppfyller dette, kan dere få en «materiellpakke» (verdi 3000,-).

Materiellpakken klubbene inneholder følgende:
• 2 Finn Fram bannere
• Et sett med natursti (quiz)
• 100 naturbingo
• 100 deltagerpremier
• Finn Fram-sertifikat til barna

Det er totalt 60 materiellpakker som skal fordeles.

Dette skjer etter «førstemann-til-mølla-prinsippet».

De 60 første klubbene som oppfyller kriteriene og legger ut sin Finn Fram dag på mosjon.net vil få mulighet til å bestille materiellpakken ved at de får en kode til Idrettsbutikken.

Materiellpakken er klar 1.april.

Fremdeles er det mulig for klubber å få en materiellpakke, og jo raskere din klubb legger ut sin Finn Fram dag på mosjon.net, jo større mulighet er det til å få tildelt en pakke!


Klubbene som får tildelt materiellpakken, må levere et rapporteringsskjema i slutten av året.

FFbanner nytt lite.jpg