KARTREGISTER

Etter at Norges Orienteringsforbund har holdt på med å utarbeide et register over alle norske o-kart, litt til og fra siden slutten av 1990-tallet. Ble det i slutten av 2019 bestemt at en skal satse på Omaps som kartarkiv. Du finner dette: her

Nedenfor finner du historien om o-kartregisteret - som har vært benyttet frem til slutten av 2019. Nå undersøker en hvordan de nesten 5 400 kartene som ligger inne i dette o-kartregisteret skal overføres til Omaps ved hjelp av WFS, slik at vi spares for dobbeltarbeid.


Historien bak og om o-kartregisteret:
I slutten av desember 2012 ble det lansert en Betaversjon, hvor kartpersoner og klubber rundt om i O-Norge ble invitert til å bidra med å legge inn sine kart. Ambisjonen ved dette var å synliggjøre «O-kartregisteret», samt øke antallet registrerte kart med omriss. I tillegg er det ikke til å lege skjul på at vi også ser på dette som en god mulighet til å få tilbakemelding fra brukerne. Samtidig er det slik at denne Betaversjonen av O-kartregisteret er ment til å legge inn kart, og derfor i liten grad er tilrettelagt for søking og fremvisning/presentasjon. Målsetningen var på sikt er å få et oppdatert «O-kartregister» hvor alle nye kart var lagt inn. Dit kom en aldri, og en vagte å gå videre med nye løsninger.


Innspill på kartarkiv, kontakt Ivar Haugen,

ivar.haugen@orientering.no