OM O-KART
KARTUTVALG
KARTTEKNISK
KARTARBEID

KARTUTVALG

Kartutvalget er et fagutvalg innenfor Norges Orienteringsforbund.

Aktualiteter
Det arrangeres årlige kartmøter i regi av Kartutvalget. Dokumenter fra disse "fagsamlingene" ser du nedenfor.

Kartnormene ser du: her

For engelsk versjon, se:  her

Norsk oversettelse (med litt ekstra stoff) i papirversjon kan bestilles fra

Idrettsbutikken


Sprintkartnormen
Norsk oversettelse er tilgjengelig for nedlasting på NOFs kartsider: 
her

IOFs kartnorm er nå et "levende dokument" og utviklingen her vil bli presentert på NOFs kartmøter, hvor det vil bli muligheter for å komme med innspill. Innspill kan også sendes til kartutvalget.


Anleggsregister for norske o-kart (o-kartreisteret) er det informasjon om:  her

 

Trykking / mangfoldiggjøring av o-kart
Teknologien innen dette området utvikler seg meget raskt, og nye muligheter oppstår. IOF Map Commission og NOFs kartutvalg følger utviklingen nøye, og vil komme med nye tilrådninger og retningslinjer etter hvert som teknologien modnes.

Bruk av alternative trykkemetoder for orienteringskart:  her og  her

Se også «regler for kartarbeid»:  her

Gjeldende regler for bruk av fargeskrivere for «trykking» av o-kart:

For kart i målestokk 1:15 000 kreves det offsettrykk i nasjonale (NM, NC) og internasjonale løp. IOF anbefaler CMYK + B med vanlig 4-fargetrykk der høydekurvene er tatt ut og trykkes med egen spesialfarge (Pantone 471). Løypene må da også trykkes med egen spesialfarge (Pantone Purple).

For kart i målestokk 1:10 000, samt sprintkart, skal kartutvalget i samarbeid med TD godkjenne prøveutskrifter for å sikre at løperne får kart med tilstrekkelig skarphet på små detaljer (særlig høydekurver) og fargenøyaktighet.


Liste over autoriserte produsenter finner du:  her (oppdatert våren 2024)

Kartutvalget følger utviklingen, og vil komme med nye tilrådninger og retningslinjer etter hvert som teknologien modnes.


Kartboka
Kartboka kom i ny utgave i 2004, og er uunnværlig for kartfolk! Bestilles fra NOFs websider (idrettsbutikken).


Kartsteder på WWW:

Tips og triks om synfaring/rentegning kan du finne på "Kartfreak" på Youtube: her

IOF (det internasjonale orienteringsforbundet).

IOFs Map Commission

Programvare for karttegning:

  • OCAD (www.ocad.com) – kommersiell programvare brukt overalt. Det er også en gratis viewer, hvor du kan se ocadfiler og konvertere til eldre versjoner av Ocad.
  • Open Orienteerint Mappas (www.openorienteering.org) – gratisprogramvare. Leser og skriver Ocad-filer, og fungerer med PurplePen.