KORT OM KART

Dette er en kort innføring i orienteringskartet. For mer utdypende informasjon, trykk her.

Kartet

Orienteringskartet er en veldig detaljert gjengivelse av virkeligheten som inneholder spesielle symboler og farger. Dette kalles karttegn, og er felles over hele verden.

 

Karttegn

 

karttegn.jpg

 

Karttegn for begynnere
Dette arket viser de mest brukte karttegnene

Alle karttegnene
Oversikt over alle tegnene du kan finne på et orienteringskart.

  

Målestokk
Når en gjengir virkeligheten på et kart, forteller målestokken forholdet mellom en avstand på kartet og den tilsvarende avstanden i virkeligheten.

For orienteringskart er det snakk om målestokker fra 1:4 000 til 1:15 000. Det innebærer at 1 centimeter på kartet er henholdsvis 40- og 150 meter. I sprintløp benytter en målestokk 1:4 000. Ved orientering i skogen er det oftest på kart i målestokk 1:10 000, men også 1:7 500 for nybegynnere, barn og eldre.

Historisk var det slik at en løp orientering på kart i målestokk 1:50 000, men da en begynte å lage spesialkonstruksjoner til bruk under orienteringsløp og trening, fikk en kart først i målestokk 1:15 000 – på slutten av 1970-tallet.

På 1990-tallet begynte en å løpe kort-, mellomdistanse og stafett på kart i målestokk 1:10 000.

Ved å ha kunnskap om kartet, kan en finne frem. Da er det noen enkle grunnprinsipp som gjelder.

De prinsippene er:

 1-forstå hvor på kartet du er og hvor du skal
2-orientere kartet mot nord
3-velge og planlegge veien/veivalget
4-gjennomfør planen, og kontroller at du er på rett vei
5-finne posten

 

Lær deg de grunnleggende momentene ved å se på disse filmene: her

 

KARTET

opplæring-video-1.jpg

 

 

PLANLEGG DITT VEIVALG

opplæring-video-2.jpg

 

ORIENTER DEG FRAM

opplæring-video-3.jpg