VIL DU PRØVE ORIENTERING?
VIL DU DELTA I KONKURRANSER?
HVILKET UTSTYR TRENGER DU?
GRENER I ORIENTERING
ORIENTERING
SKIORIENTERING
PRESISJONSORIENTERING
SYKKELORIENTERING

PRESISJONSORIENTERING

I presisjonsorientering er det evnen til å løse orienteringsoppgaver ved hjelp av kart og kompass som teller. Oppgavene er vanligvis fordelt på en løype på mellom 2-3 km. Du får en romslig maksimaltid til å gjennomføre orienteringsoppgavene, slik at det fysiske konkurransemomentet er så godt som borte. Underlaget i løypa skal alltid være slik at rullestol, sykkel og barnevogn skal komme frem.


Orienteringsoppgavene består av en postring og en postbeskrivelse som er markert på kartet. Til hver oppgave er det plassert 1-5 postskjermer i terrenget. Du skal uten å forlate stien/veien finne ut hvilken postskjerm i terrenget som er plassert riktig ut i fra postringen og postbeskrivelsen på kartet. Du får poeng etter antall rette svar på oppgavene, og deltagerne med flest korrekte svar vinner.


Det finnes løyper tilpasset alle nivåer, fra de helt enkle nybegynnerløypene til de mer avanserte eliteløypene der evnen til å lese kartet presist blir satt på prøve.