VIL DU PRØVE ORIENTERING?
VIL DU DELTA I KONKURRANSER?
HVILKET UTSTYR TRENGER DU?
GRENER I ORIENTERING
ORIENTERING
SKIORIENTERING
PRESISJONSORIENTERING
SYKKELORIENTERING

SKIORIENTERING

Orientering med ski på beina, eller skiorientering foregår i et område hvor det er kjørt opp et stort nett med skiløyper, av ulik kvalitet – gjerne løyper som er oppkjørt med skuter. Når en har forskjellig kvalitet på løypene (både skuterspor og vanlige skiløyper), som en skal ta seg frem i på ski – samtidig som en leser kart – blir det utfordrende og intensivt.

 

Kartet som brukes i skiorientering er det samme som i orientering, men her legger en vekt på fremstille kvaliteten på skiløypene – som forteller hvor fort en kan gå/kjøre – de ulike stedene.


Store skiløyper er markert som grønne heltrukne linjer (best kvalitet), deretter blir kvaliteten dårligere for grønne streker og grønne prikker er løyper/skuterspor av dårligste kvalitet (mest krevende å ta seg frem).


For å gå skiorientering treger du ski – gjerne korte skøyteski, som er lettere å gå med i skuterløyper. Og staver, som også er litt kortere enn tradisjonelle staver som en bruker til å skøyte på ski.

 

I tillegg trenger du kartstativ til å ha på magen, hvor en har kartet under konkurransen.

 

Du kan få kjøpt dette her: http://www.nordenmark.com/