TERRENGSPERRINGER

Terrengsperringer i Norge finner du via linken nedenfor. Dette er et dynamisk "dokument", og blir oppdatert med nye sperringer når det er tildelt nye "hovedarrangement".

Nedenfor ser du også reglene som gjelder for terrengsperringer.

Terrengsperringer


Retningslinjer for terrengsperring (vedtatt 26. januar 2021)

Konkurransereglene sier dette om terrengsperring:
26.4.1 NM
Terrenget er helt eller delvis sperret fra mesterskapet er tildelt.
26.4.2 NM
For NM sprint vurderer forbundsstyret i hvert enkelt tilfelle i hvilken grad terrenget skal sperres.
22.5.1 IOF/NA
Forbundsstyret kan vedta at terrenget skal sperres helt eller delvis for aktuelle deltakere.
22.5.2 KM
Kretsstyret kan vedta at terrenget skal sperres helt eller delvis for aktuelle deltakere.
12.2.1 IOF/NM/ NA/KM
En deltaker med så stor kjennskap til løpsområdet at vedkommende kan ansees å ha en fordel av det, skal ikke delta.

For Nærløp og K-løp (utenom KM) er det ingen regler som omhandler terrengkjennskap.

Forbundsstyret har vedtatt følgende retningslinjer for arrangør og berørte løpere. I tillegg til retningslinjene gjelder også egen vurdering av deltagelse ihht terrengskjennskap og Fair Play.


NM og uttaksløp for internasjonale mesterskap og World Cup
Skogskonkurranser:
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening og rekognosering fra tildelingstidspunkt.
Det er kun tillatt å ferdes i berørt terreng når det skjer uten kart og kun på veier, merkede turstier og maskinkjørte skiløyper når disse finnes (spesifisering kan gjøres for hvert arrangement).

Sprintkonkurranser:
Aktuelt løpsområde skal sperres for all orienteringstrening og rekognosering fra tildelingstidspunkt.
I sperretiden er det kun tillatt å ferdes på «tillatte veier» og uten kart
Definisjon på tillatte veier gis for hvert arrangement.
Utøvere som bor, arbeider eller går på skole i området kan søke om dispensasjon for å delta.
I søknaden må det oppgis hvilke veier man har behov for å benytte.

Norgescup og O-Festival (eliteklasser og 15-16 år)
Skogskonkurranser:
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening og rekognosering fra 1. januar året før konkurransen.
Det er kun tillatt å ferdes i berørt terreng når det skjer uten kart og kun på veier, merkede turstier og maskinkjørte skiløyper når disse finnes (spesifisering kan gjøres for hvert arrangement).
 
Sprintkonkurranser:
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening og rekognosering fra 1. januar året før konkurransen.
I sperretiden er det kun tillatt å ferdes på «tillatte veier» og uten kart
Definisjon på tillatte veier gis for hvert arrangement.
Utøvere som bor, arbeider eller går på skole i området kan søke om dispensasjon for å delta.
I søknaden må det oppgis hvilke veier man har behov for å benytte.

 

Hovedløpet og O-idol
Skogskonkurranser:
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening og rekognosering fra 1. januar året før konkurransen.
Det er kun tillatt å ferdes i berørt terreng når det skjer uten kart og kun på veier, merkede turstier og maskinkjørte skiløyper når disse finnes (spesifisering kan gjøres for hvert arrangement).

Sprint konkurranser:
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening og rekognosering fra 1. januar året før konkurransen.
I sperretiden er det kun tillatt å ferdes på «tillatte veier» og uten kart
Definisjon på tillatte veier gis for hvert arrangement.
Utøvere som bor, arbeider eller går på skole i området kan søke om dispensasjon for å delta.
I søknaden må det oppgis hvilke veier man har behov for å benytte.

Veteranmesterskapet
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening og rekognosering fra 1. januar konkurranseåret.
Det er kun tillatt å ferdes i berørt terreng når det skjer uten kart og kun på veier, merkede turstier og maskinkjørte skiløyper når disse finnes (spesifisering kan gjøres for hvert arrangement).

Øvrige konkurranser
For konkurranser som ikke er spesielt omtalt av overstående gjelder at løpere som av forskjellig årsaker kjenner terrenget på en slik måte at de selv vurderer å ha fordeler i strid med Fair Play, ikke skal delta i konkurranseklasser.

Eksempler på aktivitet hvor løpere bør vurdere deltagelse i forhold til Fair Play:
• Løpere som har trent jevnlig med kart eller vært løypeleggere i terrenget nærmere arrangementsdato enn 2 år.
• Løpere som har drevet ordinær synfaring eller rentegning av kartet nærmere arrangementsdato enn 5 år (kan vurderes annerledes for sprint).


Utskriftsvennlig versjon av disse retningslinjene kan du se i PDF-fil:  her

 

Har du spørsmål ang. terrengsperring? Kontakt arrangementsansvarlig Jan Arild Johnsen (jan.arild.johnsen@orientering.no)