LOVER OG REGLER (NOF)
IDRETTENS LOVER (NIF)
BARNEIDRETTSBESTEMMELSER
TRENERATTESTEN

TRENERATTESTEN

trenerattesten-bakgrunn-1920x1080-600.jpg

 

Ta trenerattesten

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trenere i norsk idrett for barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten skal bidra til et felles utgangspunkt for alle trenere der det handler om å skape et trygt, inkluderende og godt treningsmiljø. 

Les mer om trenerattesten og brukerveiledning for trenere og idrettslag her:  Trenerattesten

Direkte til trenerattesten: https://trener.nif.no/  Du logger inn med din bruker i Min Idrett.  

 

Om Trenerattesten
Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidretten , én for trenere i ungdomsidretten og én for trener i voksenidrett.  Det tar ca. 10-20 minutter å gjennomføre trenerattesten.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine.

 

Info til alle klubber med trenere
Som en del av trenerattesten skal alle klubber godkjenne at treneren er tilknyttet deres klubb. Dette skal gi klubben oversikt over hvilke trenere som har gjennomført og hvem som fungerer som trenere. Se Brukerveiledning for idrettslaget (idrettsforbundet.no)