ANSATTE
FORBUNDSSTYRET
KOMITEER OG UTVALG
UNGDOMSKOMITEEN

UNGDOMSKOMITEEN

Ungdomskomité Norsk Orientering (UNO) er en komité i Norges Orienteringsforbund med formål å arbeide for å beholde ungdom (15-26 år) i o-idretten som utøvere, trenere og ledere.

UNO ble opprettet som en komitè i Norges Orienteringsforbund i 2013 med formål å arbeide for å beholde ungdom (15-26 år) i o-idretten som utøvere, trenere og ledere.

Komiteen bestod av 5-6 ungdommer som ble valgt ut på bakgrunn av deres interesse rundt ungt lederengasjement. De ønsket å være en ressurs på veien mot Norsk Orienterings mål om 1 % av befolkningen som aktive o-løpere.

 

Mål og arbeidsoppgaver har i hovedtrekk vært:

 

  • Arrangere attraktiv UNO sommerleir med god deltakelse
  • Delta fast på styremøter i NOF og gi innspill til forbundets ungdomsarbeid.
  • Være et talerør for ungdom og ha et kontaktnettverk med ungdommer i klubber og kretser. Arbeide for ungdomsrepresentant i alle kretser og ungdoms innflytelse i Norsk Orientering.
  • Være synlig og drive informasjon retta mot ungdom gjennom aktive profiler på Facebook og Instagram, samt synlighet på store arrangement.


 Komiteens medlemmer har innad i gruppen delt seg inn i forskjellige fokusområder for bl.a. å følge opp punktene over.

 

Komiteen jobbet godt fram til 2020. I 2019 var UNOs medlemmer med som deltakere i UNG frivillig VM 2019 og noen av dem hadde sentrale oppgaver.  
 UNO har siden 2021 ikke fungert som en operativ komité og har pr i dag ingen aktive medlemmer.
 UNO var oppe som diskusjonssak under Kretsledermøtet (KLM) høsten 2023. Det jobbes med å finne en god løsning for medvirkning og medbestemmelse fra ungdom.  
Protokoll fra det nevnte Kretsledermøte kan du se: her


Man kan se litt av hva UNO har jobbet med via  Instagram – UNO Ungdomskomite Norsk Orientering