LOVER OG REGLER (NOF)
IDRETTENS LOVER (NIF)
BARNEIDRETTSBESTEMMELSER
TRENERATTESTEN

LOVER OG REGLER (NOF)

Denne siden inneholder en samling av gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Idrettens lover (NIF) finner du her:  Idrettens lover


Seksuell trakassering og overgrep i idretten (link til NIF)

Ny versjon av NOFs lov tilpasset NIFs lovnorm, vedtatt av styret 14.05.2024, ser du: Her

Bestemmelser om medlemskap og representasjon 2016

TRYKK HER FOR Å GÅ TIL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS PERSONVERNERKLÆRING