ORGANISERING & STRATEGI
FORBUNDSTINGET
KRETSLEDERMØTET
INTERNASJONALT ARBEID

FORBUNDSTINGET

Praktisk informasjon:

Tingets sammensetning er beskrevet i Norges Orienteringsforbunds lover

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av Forbundstinget, heter det i NOFs lov. 

Kretsene dekker kostnadene for sine delegater. Det benyttes reiseutgiftsfordeling mellom kretsene (ikke diett).

Tinget er åpent for observatører. 

Forslag som skal behandles på tinget, må være sendt til styret senest ti uker før tinget. Det vil si før 10. januar. 

Foreløpig saksliste, inklusive alle innkomne forslag gjøres tilgjengelig for orienteringskretser og idrettslag senest åtte uker før tinget. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til tinget gjøres tilgjengelig senest tre uker før tinget. 

Ta kontakt med oystein.hildeskor@orientering.no om du har spørsmål.