ORGANISERING & STRATEGI
FORBUNDSTINGET
KRETSLEDERMØTET
INTERNASJONALT ARBEID

INTERNASJONALT ARBEID

Norsk Orientering har følgende representanter i Det Internasjonale Orienteringsforbundets (IOFs) komitéer:

Ingrid Okkenhaug

Ungdoms- og utviklingskomiteen
Medlem
Telefon: 476 60 082

ingokk94@gmail.com

Jørgen Mårtensson

Global Development Commission
Medlem
Telefon: 482 88 889

Jorgen.Martensson@orientering.no