ANSATTE
FORBUNDSSTYRET
KOMITEER OG UTVALG
UNGDOMSKOMITEEN

KOMITEER OG UTVALG

Norges Orienteringsforbund har tre faste utvalg i tillegg til valg- og kontrollkomité. Fagutvalgsmedlemmer utpekes av styret, valgkomité og kontrollkomité velges av Forbundstinget. Doms- og apellutvalg er underlagt NIF.

Valgkomité

Dag Ausen

Leder
Telefon: 930 59 316


Dag.Ausen@dnvimatis.com

Tilla Farnes Hennum

Nestleder

Kaja Skiri

Medlem

Owen Westergård

Varamedlem 1

Liv Karen Johannessen

Varamedlem 2

Kontrollutvalg

Knut Edvard Helland

Leder, Østmarka OK
Telefon: 415 23 916


knut.e.helland@gmail.com

Elin Sjødin Drange

Nestleder, Varegg Fleridrett

Kjellrun Sporild

Medlem, Malvik IL

Torgeir Strand

Varamedlem

Tonje Aasheim Nymark

Varamedlem

Ski-o-utvalget

Marta Ulvensøen

Leder
Adresse: Storteigen 5, 6300 Åndalsnes
Telefon: 974 19 363


martaulv@gmail.com

Kjersti Småstuen

Medlem

Lars Hol Moholdt

Medlem

Mattis Myhre

Medlem

Pre-o-utvalget

Marita Grønhovd

Medlem

Inge Sandstad Skrondal

Medlem

Kartutvalget

Kartutvalget skal gi styret råd i kartsaker, fremme regelverk for utarbeidelse av kart og skal
bistå administrasjonen med faglig oppfølging.  Mandat .

Terje Mathisen

Leder
Telefon: 917 28 852  

terje.mathisen@tmsw.no

Marianne Andersen

Medlem

Ida Vår Kierulf Meyer

Medlem

Per Fosser

Medlem

Helge Gisholt

Medlem

Kristen Treekrem

Medlem

Miljø- og Bærekraftutvalget

Una Janson

Medlem

Marta Ulvensøen

Styrets representant

Morten Dåsnes

Medlem

Stein Blomseth

Administrasjonens representant

Parautvalg

Lise Christin Kristiansen

Leder

lisechkr@gmail.com

Geir Willumsen

Medlem

Anne Berit Gudim

Medlem

Oskar Kaaløy

Medlem

Lone Brochmann

Administrativ ansatt
Telefon: 970 82 377


lonekarin.brochmann@orientering.no

Birgitte N Husebye

Styrets representant


Regelutvalg

Regelgruppen er en arbeidsgruppe under forbundsstyret. Regelgruppen arbeider med saker knyttet til lover, regler og forskrifter for å forberede dette for forbundsstyret.

Torgeir Strand

Medlem

Linda Verde

Medlem