ANSATTE
FORBUNDSSTYRET
KOMITEER OG UTVALG
UNGDOMSKOMITEEN

ANSATTE I NORSK ORIENTERING

Administrasjonen er organisert i to avdelinger. Avdeling for klubbservice og landslag. 

Dersom ikke annet er opplyst har vedkommende kontor på Idrettens Hus, Ullevål Stadion. Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo, besøksadresse: Sognsvn 73.

Øystein Hildeskor

Generalsekretær
Telefon: 924 40 018


oystein.hildeskor@orientering.no

Stein Blomseth

Assisterende generalsekretær
Telefon: 911 92 114


stein.blomseth@orientering.no

Ivar Haugen

Web- og informasjonskonsulent
Telefon: 975 09 102

Webjournalist og webansvarlig. Presse og informasjon.

ivar.haugen@orientering.no

Avdeling: Klubbservice

Ivar Haugen

Kartkonsulent
Telefon: 975 09 102

Kart og kartutvikling, skolekartprosjekt, OCAD kurs. Vilt, dyreliv og grunneier.

ivar.haugen@orientering.no

Jan Arild Johnsen

Fagansvarlig arrangement
Telefon: 901 65 680

Arrangementsansvarlig, hovedarrangement, terminlister, gps-tracking, storskjerm, norgescup

jan.arild.johnsen@orientering.no

Lene S. Kinneberg

Fagkonsulent kompetanse og bredde
Telefon: 932 64 756

Trener og lederkurs, klubbutvikling, barne- og ungdomstiltak - herunder Hovedløpsprosjektet

lene.kinneberg@orientering.no

Lone Brochmann

Prosjektleder Orientering for alle
Telefon: 970 82 377

Mangfold, paraorientering, inkludering og økonomi som barriere 

lonekarin.brochmann@orientering.no

Sindre Lokreim Bolstad

Prosjektmedarbeider paraidrett
Telefon: 992 406 29

Paraorientering og prosjektet
"Vis veg med orientering"

sindre.bolstad@orientering.no

Ninni Tornøe Jonsson

Fagkonsulent for tur- og mosjonsorientering
Telefon: 905 25 905


ninni.jonsson@orientering.no

Jörgen Mårtensson

Prosjekt tur- og mosjonsorientering
Telefon: 482 88 889

jorgen.martensson@orientering.no

Henning Bratland Carlsen

Prosjektleder "Orientering i skolen"
Telefon: 452 93 210

Skole- og rekrutteringsprosjektet

henningbratland.carlsen@orientering.no

Solveig Hernandez Vråle

Prosjektstilling for å øke andelen jenter i trener- og lederroller
Telefon: 980 74 512


solveig.hernandezvrale@orientering.no

Avdeling: Landslag (Orientering)

Janne Salmi

Landslagssjef
Telefon: 00358 40 551 9769

Les mer om Janne Salmi: Her

janne.salmi@orientering.no

Anders Nordberg

Landslagstrener
Tlf: 913 06 986

Se mer om Anders Nordberg: Her

anders.nordberg@orientering.no

Damien Renard

Landslagstrener
Telefon: 938 79 032

Les mer om Damien Renard: Her

damien.renard@orientering.no

Håvard Haga

Sportslig utviklingsansvarlig
Telefon: 918 02 309


havard.haga@orientering.no

Avdeling: Landslag (Skiorientering)

Christian Hohl

Landslagstrener
Telefon: 906 18 552


Se mer om Christian Hohl: Her

Christian.Hohl@orientering.no

Bjørnar Kvåle

Administrativt
Telefon: 992 76 967


bjornar.kvale@orientering.no