MENTORPROGRAM

FOR Å FÅ MED FLERE KVINNELIGE LEDERE OG TRENERE

Vi jobber for å få med flere kvinnelige ledere og trenere i orientering. Dette gjøres via et Mentorprogram som i første omgang vil løpe til desember 2024. 

Tanken bak Mentorprogrammet er å belyse viktigheten av å både ha menn og kvinner i lederteam og i støtteapparat. Størst mulig variasjon med tanke på bakgrunn, rolle og kjønn fører til bredere kompetanse, erfaring og trygghet. Dette vil være med på å øke bredden i Norsk Orientering, og samtidig kunne optimalisere for løpere på toppnivå.

Vi oppmuntrer kvinner til å ta på seg roller i idrett, for å oppnå en større andel kvinnelige representanter i alle organisasjonsledd; klubber/lokallag, krets/region, og forbundet sentralt.

Invitasjon til mentorprogrammet kan du lese: her


Mentorprogrammet består av:

  • Fysisk samling 5.-7. april i Oslo
  • Fysisk samling 1.-3. november i Trondheim
  • 5 temakvelder med mulighet for digital deltakelse
  • Månedlig kontakt mellom mentor og mentee
  • Det er ikke krav om å være med på alt av samlinger/temakvelder, men oppfordres spesielt å få med seg de fysiske samlingene

Samlingsplan for Mentorprogrammet kan du se: her

Invitasjon til vårens temakvelder kan du se: her


Hvordan bli med som mentor eller mentee?

Ved å melde deg på samlinger. Vi lager mentor-mentee-par på samlingen i Oslo 5.-7. april.

Følgende skjema oppdateres fortløpende, der du ser hvem som er med på Mentorprogrammet:  Mentorprogram - Google Regneark


Opptak fra tidligere temakvelder:

mp4-ikon Temakveld, Den kvinnelige idrettsutøveren.mp4

mp4-ikon Temakveld, Idrett, mangfold og inkludering.mp4


Følg oss på Instagram for oppdateringer: @mentorprogram_nof

Bli med å utvikle Norsk Orientering. Vi trenger DEG!

 

Prosjektansvarlig er:

Solveig Hernandez Vråle

E-post: solveig.hernandezvrale@orientering.no 

Tlf: 980 74 512