SI IFRA - TRYGG IDRETT

I Norges Orienteringsforbund (NOF) skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer.

Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Norges Orienteringsforbund tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.


Hva kan du varsle om?
Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si fra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel m.m.
 

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!
I Norges Orienteringsforbund har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre om du ønsker å vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak.

 

Si ifra her

Du kan også få mer informasjon på NIF sine sider om varsling : HER

Temasider

Om du ønsker å lære mer om tema du kan varsle om – klikk på de forskjellige tema under. De viser til Norges Idrettsforbund sine temasider og Antidoping Norge sin portal.