Trener 1

Praktisk rettet kurs som gjør kursdeltakerne i stand til å gjennomføre  god og allsidig trening for barn og unge med vekt på alder 8-14 år. 

Hovedmål for kurset :
- Å gi en innlæring av grunnleggende o-tekniske ferdigheter.
- Å utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på et gr.leggende nivå.
- Å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Målgruppe for kurset:Alle som ønsker å være trener for barn og ungdom. Nedre aldersgrense er 16 år.

Forkunnskaper: Ingen spesielle krav utover generell interesse for trening og treneroppgaver for barn og unge og kjennskap til orientering. 

Varighet: 45 kurstimer som fordeler seg på 14 timer teori og 17 timer praktisk  med kurslærer. De resterende 14 timene er i form av e-læringskurs og hjemmeoppgave.

I løpet av kurset og etter kurset skal kursdeltakene gjennomføre 45 timer praksis for å bli godkjent Trener 1. ( 10 timer av praksisen er innlagt i selve kurset) 

Kurset inneholder 6 moduler:
Trenerrollen
Orienteringsteknisk trening for barn og ungdom
Løypelegging
Mål og verdier i barne- og ungdomsidretten
Alders relatert trening
Idrett uten skader

Orienteringsforbundet i samarbeid med O-kretsene er arrangør av trener 1

Se mer informasjon om kurset i kursplanen og i kurs- og veilederhefte som kan lastes ned fra denne siden. 

Aktuelle lenker for Trener 1 kurset :

Aktivitetsbanken 

Utviklingstrappa 

Nivåstigen o-teknikk

Barneidrettens rettigheter og bestemmelser om barneidrett

Riktige løyper for barn og ungdom og alle nybegynnere 

 Kursplan Trener-1

 NOF Trener 1 kurs og veilederhefte