ORGANISERING & STRATEGI
FORBUNDSTINGET
KRETSLEDERMØTET
INTERNASJONALT ARBEID

ORIGANISERING OG STRATEGI

OM ORIENTERINGS-FORBUNDET

Organisering

Norsk Orientering er en felles merkevare for all orienteringsaktivitet i Norge. Norsk Orientering består av Norges Orienteringsforbund med underliggende orienteringskretser og -klubber.

Norges Orienteringsforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer orienteringsidrett og er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene organiseres i orienteringskretser.

Kontakt

Her finner du kontaktinformasjon til Norsk Orientering. Dette innbefatter alle organisasjonsleddene fra forbund til kretser, klubber og medlemmer.

Magasinet "Veivalg" utgis av Mediehuset Publishing AS. Ønsker du å tegne abonnement, ta kontakt med Ole Jørgen Borg tlf 452 70 771 e-post: ole.jorgen.borg@mediehusetpublishing.no 


Norges Orienteringsforbund
Postadresse: Norges Orienteringsforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse: Norges Orienteringsforbund, Sognsveien 73 (Ullevål stadion, dråpen), 0854 Oslo  

Telefon: Se den enkelte ansatt.

E-post: nof@orientering.no

Hjemmeside: http://www.orientering.no/


Bank- og kontoinformasjon:

Bankdetaljer.JPG

 

 

Organisasjonsnummer: NO 971 011 491

Kontaktinformasjon for kretsene ligger på kretsen sin nettside, som du finner her.

Kontaktinformasjon klubbene finner du under "Klubber" på kretsenes nettside.
ORIENTERINGSLØPING

Orienteringsløping er den største grenen innenfor Orienteringsforbundet, og skjer til fots. Les mer om orienteringsløing: her


SKIORIENTERING

Orientering med ski på beina, eller skiorientering foregår i et område hvor det er kjørt opp et stort nett med skiløyper. Les mer om skiorientering: her


SYKKELORIENTERING

Sykkelorientering er en liten, men voksende gren. Les mer om sykkelorientering: her


PRESISJONSORIENTERING

Presisjonsorientering er en konkurransegren uten fysisk konkurransemomentet, som gjør den utemerket for funksjonshemmede. Les mer om presisjonsorientering: her


Strategi

Strategien for Norsk Orientering bestemmes av forbundstinget.

Norges Orienteringsforbund arbeider etter de mål og verdier som ligger i Idrettpolitisk dokument og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) sin visjon «Idrett for alle». Gjeldende Strategi for Norsk Orientering finner du i dokumentarkivet under.


Strategien er forpliktende for hele organisasjonen.

Strategi vedtatt på Forbundstinget 2024


 Strategi vedtatt på forbundstinget 2022
 Strategi vedtatt på Forbundstinget 2018
 Toppidrettsplan 2022-2025


Norsk Orientering er en felles merkevare for all orienteringsvirksomhet i Norge. Det er utarbeidet en felles profil med tilhørende grafiske elementer.

 

Profilen og de grafiske elementene kan brukes av alle organisasjonsledd. Det er viktig at profilelementene blir brukt i riktig sammenheng og brukes helhetlig.

Trenger du informasjon om bruk av elementene kontakter du forbundet.

Nedenfor er også logoene til Norges Orienteringsforbunds sponsorer til fri nedlasting.

 

Grafisk profil

 

Profil Norsk Orientering


    Trenger du sponsorlogoer eller profilmateriale fra Norsk Orientering, ta kontakt med forbundet:

    nof@orientering.no