KRETSER

Etter nye sammenslåinger i 2020 består Norsk orientering av 15 kretser som er underlagt Norges Orienteringsforbund. Kretsene har eget kretsstyre som er øverste myndighet i kretsen og velges på det årlige kretstinget. Bruk menyen nedenfor for å gå til aktuell krets.