ARRANGØR

LØYPELEGGING OG VDG
ARRANGØRVEILEDER
ARRANGØRSEMINAR
TID OG RESULTATSYSTEMER

Løypelegging


Forside - NOF Riktige løyper for barn 2022.jpg

Kunsten å legge gode orienteringsløyper  

Gode løyper med riktig vanskegrad og lengde i forhold til klassenivå er viktig for å tilfredstille deltakerne i o-løp.
Spesielt ønsker o-forbundet å sette fokus på løypene for nybegynnere, barn og ungdommen som skal ha N, C og B nivå.


Orientering skal være gøy
Målet er å gi alle gode opplevelser og mestringsfølelse i o-løypa. Spesielt viktig er å ivareta barn og ungdom og nybegynnere i alle aldre.  De skal møte riktige utfordringer på riktig nivå og med en forutsigbarhet fra gang til gang i treninger og konkurranser. Først når du mestrer orienteringen og finner postene, blir det ordentlig gøy.  
Orienteringsforbundet gir ut en ny, revidert brosjyre i januar 2022  ( tidligere utgave  2016) med tittel "Bedre løyper for barn, ungdom og nybegynnere i alle aldre". I brosjyren finner du beskrivelse og kart med løypeeksempler på hvert nivå og til bruk i  diskusjon om løypelegging :
- Hva kjennetegner en god løype
- Hva forventes at utøvere kan på N, C og B nivå
- Tips til løypelegger
- Tips til trener/trening
- Tips for sprintorientering og paraorientering Brosjyren kan lastes ned i pdf format Riktige løyper for barn, ungdom og nybegynnere i alle aldre.

Den kan også bestilles fra www.idrettsbutikken.no

For grundigere fordypning i løypelegging så anbefaler vi Løypeleggerboka, NOF 2007. Den kjøpes også fra idrettsbutikken.
 

Løypeleggerkurs 
De enkelte kretser er oppfordret til å holde kurs ellers seminar i løypelegging. Nærmere informasjon om aktuelle tilbud vil bli annonsert på orientering.no

Spørsmål til løypeleggerkurs, ta kontakt med lene.kinneberg@orientering.no

Løypetegning


OCAD er markedsleder blant programmene til både karttegning/rentegning og løypetegning.

Hver klubb bør tilstrebe kompetanse i bruk av OCAD, da dette er med på å forenkle planlegging og gjennomføring av trening og konkurranser.

Mer om OCAD: her


Det finnes også andre program for løypetegning - som Purple Pen og Open Orienteering Mapper.

Videoer som viser eksempler på løypetegning i både OCAD og Purle Pen finnes via linken: her

  

Kurs i OCAD og i Purple Pen
Norges Orienteringsforbund tilbyr egne kurs i både OCAD og i Purple Pen. 

Ønsker din Klubb eller krets kurs i ett av programmene, ta kontakt med: ivar.haugen (at)orientering.no

 

Kursinnhold løypetegning med OCAD:

Norges Orienteringsforbund  legger opp til  følgende tidsramme og innhold for kurset:

Tidsramme : 4-6 timer undervisning (teori) og 2-4 timer praksis (for- og etterarbeid)
Målgruppe: Kurset gir nyttige tips og lure triks til alle som skal tegne løyper i OCAD og anvende dette i løypetegning til trening, skole-o, tur-o og o-løp.

Kurset tar for seg:
• Grundig innføring i OCADs funksjoner for å tegne løyper
• Oppstart av nytt løypetegningsprosjekt
• Tegnetriks for raskere bruk av OCAD-løypetegning
• Lærerike oppgaver

Materiell til kurs
Eget kurshefte med oppgaver og link til filmer er utarbeidet til kurset. Se kurshefte HER.

Teknisk utstyr: Medbrakt PC med sist oppdaterte versjon av OCAD installert.

Etterarbeid/praksis:
I etterkant av kurset skal hver enkelt deltaker sette opp sitt eget løypeleggingsprosjekt klar til løypetrykking.

Instruktør:
Ida Vår Kierulf Meyer


Kursinnhold løypetegning med Purple Pen: 

Tidsramme og målgruppe: Det samme som for OCAD-kurs.

Kurset tar for seg:
• Grundig innføring i Purple Pens funksjoner for å tegne løyper
• Oppstart av nytt løypetegningsprosjekt
• Tegnetriks for raskere bruk av Purple Pen løypetegning
• Lærerike oppgaver

Materiell til kurs
Eget kurshefte med oppgaver og link til filmer er utarbeidet til kurset. Se kurshefte HER.

Teknisk utstyr: Medbrakt PC. Purple Pen er et gratisprogram som kan lastes ned fra nettet, HER

Etterarbeid/praksis: Som for OCAD-kurs.


Instruktør:
Ida Vår Kierulf Meyer
 

Kursheftene til både OCAD og Purple Pen kan lastes ned gratis og du kan fritt bruke innholdet til eget materiale, forutsatt at opphav nevnes i ditt materiale. Se nærmere info om dette i kursheftene.


Spørsmål:
Ivar Haugen: ivar.haugen(at)orientering.no, mobil 975 09 102

Postbeskrivelser


Orientering er en idrett som bedrives over hele verden. Hensikten med internasjonale normer for postbeskrivelser (IOFs symboler for postbeskrivelser) er å skape et gjenkjennelig system for o-løpere fra alle land slik at de kan forstå postbeskrivelsene uten tvetydighet eller behov for oversettelse. Dette hefte viser hvordan symbolene kan brukes for å oppnå dette.


Hvordan IOFs postbeskrivelser virker:

Hensikten med en postbeskrivelse er å gi en større presisjon i beskrivelsen av detaljen posten er plassert på, og hvordan flagget er plassert i forhold til detaljen, enn det kartet alene kan gi. Men en god post er først og fremst funnet ved hjelp av kartlesing. Beskrivelser og koder kan hjelpe med oppgaven, men skal ikke være lengre eller mer kompliserte enn det som er nødvendig for å finne posten.

Postbeskrivelser skal ikke brukes for å korrigere feil på kartet.

Du kan se postbeskrivelsene på norsk:  her

IOFs (Det Internasjonale Orienteringsforbundets) postbeskrivelser ser du:  her

Vegetasjon, dyreliv og grunneier


Alle arrangører av orienteringsaktivitet skal planlegge og gjennomføre arrangementer med minst mulig skade på naturmiljøet med sitt plante- og dyreliv.

Alle arrangører har derfor plikt til å forholde seg til retningslinjer som bestemmer hvordan o-idretten kan drives og utvikles ut fra hensyn til naturmiljø, rettighetshavere og utøvere.

Retningslinjene finner du i dokumentarkivet ndenfor

Se også:

VDG-arbeid på klubbnivå-1-1

Krav til arrangører av løp - Oppsummering

Mal for brev til organisasjoner som representerer grunneier- vilt- frilufts- og naturverninteresser

Utvalgte offentlige uttalelser og forskning om orienteringssportens påvirkning på naturmiljø

Retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere VDG

Lover om ferdsel i utmark, friluft med mer

 

VDG-avtalen fra 1989 til utskrift PDF

VDG-avtalen fra 1989 til utskrift word

VDG-avtalen med avtaleparter

  

Nedenfor er det gitt noen forskningsartikler som viser hvordan ulike typer arrangement påvirker naturmiljøet:


Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmijlø og rettighetshavere (2017)

Uttalelse fra Sverige 2014

Info om vernesaker

Oppskrift" fra Sverige for hvordan en skal gå frem

Lover om ferdsel i utmark

Rapport fra Sverige

Studie Jukola 1995-1999

Studie O-ringen 1996

Studie O-ringen 1997