Strekkoder på kart

 

NOF har en serie som klubbene kan bruke for salg av turorientering og kartpakker.

Ved salg av turorientering og andre typer kartpakker over disk etterspør noen salgssteder strekkoder på kartene/kartpakkene, for på den måten å holde oversikt over salget.

Norges Orienteringsforbund har 5 forskjellige slike tallsett som kan brukes for strekkoder på turkart/turorientering.

Systemet heter GS1. Her tilsvarer hvert tallsett en varegruppe. Når en bruker ett tallsett til et turkart, er det da 4 tallsett som kan brukes til andre kartpakker eller turkart.

Det betyr at om en bare har en type tur-o konvolutter, benyttes samme strekkodeetikett på alle konvoluttene.

Om det i tillegg til en tur-o pakke også finnes en nærtrim, eller et annet opplegg, som selges separat (til en annen pris), brukes neste tallsett på disse «varene».

Teoretisk sett kan en altså selge 5 forskjellig opplegg (varer).

Trykkeriet kan enten trykke strekkoden direkte på kartet eller på klisterlapper.

Alle tall er unike, og om de klubber/lag som ønsker ett tallsett, må sende e-post til:

ninni.jonsson@orientering.no

 

 

 

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer