Print av kart

 

Orienteringskart skal som hovedregel trykkes i 5-farge offset. Til treninger og mindre løp er det likevel åpning for å printe og fargekopiere kart. På denne siden gis det en oversikt over hva som gjelder ved printing og kopiering av kart til konkurranser.

Kart til konkurranser skal trykkes av en autorisert produsent:

Autoriserte produsenter

Av hensyn til kvaliteten på arrangementene våre og for å sikre at vi høster flere erfaringer er det knyttet en del vilkår til dette:

Kartene skal produseres i henhold til den internasjonale kartnormen (ISOM2000/ISOM2017) eller den internasjonale sprintkartnormen (ISSOM). Det vil si at kartnormenes farger og symbolstørrelser/linjetykkelser skal overholdes, og det skal benyttes ”overtrykkingseffekt” (se siste avsnitt i kartnormens punkt 3.5.2 - kartutvalgets web-sider har mer om dette). For spesielle terrengtyper (svært lite gult og grønt) vil det etter søknad kunne være aktuelt å fravike kravet om overtrykkingseffekt.

For å kunne benytte alternative trykkemetoder til K-løp må kartet produseres av en autorisert produsent (dette kan være klubben selv eller en ekstern aktør).

Forbundet administrerer en autorisasjonsordning, Autorisasjon vil bli trukket tilbake dersom det oppdages tilfeller der kvalitetskravene ikke er oppfylt.

På kartets framside skal det stå hvem som har trykket kartet og når kartet ble trykket.

Hvordan bli autorisert produsent?

Både enkeltpersoner og klubber kan bli autorisert produsent, fremgangsmåte ser du: her  

De som vil prøve ut sitt utstyr, kan laste ned denne OCAD-filen:

her

(Ocad 11- fil)


Fremgangsmåte for å få best mulig testutskrift kan du se: her

IOF Map Commission har testark for print/utskrift, og de som er interessert kan få tilsendt et eksemplar for sammenligning / kalibrering.

Ta kontakt med Ivar Haugen.

Filen laster du ned nedenfor.

Det er en egen løypefil som brukes for å teste overtrykkseffekt med løypetrykk. Det er en fil for ocad og en fil for condes. Filene laster du ned:

condes

ocad

 

Tips for oppsett av kart i Ocad før printing og innstillinger på printer:

Flere gode tips til hvordan en skal blant annet gjøre fargekalibrering av laserskriver, klargjøring av kart og løype til offsettrykk, samt få pene utsnitt med Ocad finner du i videoer:  her

 

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer