Kartutvalget

 

Kartutvalget er et fagutvalg innenfor Norges Orienteringsforbund.

Leder: Terje Mathisen 
Telefon: 917 28 852
E-post: terje.mathisen(at)tmsw.no

Medlemmer
Ida Vår Kierulf Meyer
Per Fosser
Marianne Andersen
Helge Gisholt
Kristen Treekrem
Agnar Renolen

 

Aktualiteter
Det arrangeres årlige kartmøter i regi av Kartutvalget. Dokumenter fra disse "fagsamlingene" ser du nedenfor.

Kartnormene ser du i høyre marg: her

For engelsk versjon, se: her

Norsk oversettelse (med litt ekstra stoff) i papirversjon kan bestilles fra

Idrettsbutikken

Omslaget på den norske oversettelsen er trykket med PMS-farger (offset) i henhold til kartnormen, og kan derfor brukes som referanse når det gjelder farger på norske o-kart

- Skaff deg den norske utgaven.

Sprintkartnormen
Norsk oversettelse er tilgjengelig for nedlasting på NOFs kartsider: her

IOFs kartnorm er under revisjon (ISOM 201x). Utviklingen i prosjektet vil bli presentert på NOFs kartmøter, hvor det vil bli muligheter for å komme med innspill. Innspill kan også sendes til kartutvalget.

Innspill fra NOF til IOFs revisjon av kartnormen, høsten 2008 ser du: her

Innspill fra Norge til IOFs revisjon av kartnormen i januar 2016 ser du: her

Anleggsregister for norske o-kart (o-kartreisteret) er det informasjon om: her

 

Trykking / mangfoldiggjøring av o-kart
Teknologien innen dette området utvikler seg meget raskt, og nye muligheter oppstår. IOF Map Commission og NOFs kartutvalg følger utviklingen nøye, og vil komme med nye tilrådninger og retningslinjer etter hvert som teknologien modnes.

Bruk av alternative trykkemetoder for orienteringskart: her og her

Se også «regler for kartarbeid»: her

Gjeldende regler for bruk av fargeskrivere for «trykking» av o-kart:
5/6-farge offsettrykk gir overlegent best kvalitet, og skal benyttes i større løp (Na-løp og NM). For K-løp og nærløp er det kun tillatt å benytte fargeutskrifter, fargekopier og 4-fargetrykk (offset, laser, ...) fra autorisert produsent.

Liste over autoriserte produsenter finner du: her (oppdatert våren 2019)

 Kartutvalget følger utviklingen, og vil komme med nye tilrådninger og retningslinjer etter hvert som teknologien modnes.

Enkle oppskrifter på hvordan en kan få til utskrift av kart med løyper og overtrykkseffekt fra OCAD (for versjon 8, 9 og 10 av OCAD) ser du: her

Samling av erfaring om bruk av fargeskrivere for o-kart. Her kan du se hva andre har gjort og bidra med egne erfaringer.Testing av skrivere kan gjøres med bl.a. en OCAD-fil som IOF Map Commission har utarbeidet. Det er nå også mulig å få tilsendt en offsettrykt versjon av kartet for sammenligning / kalibrering.

Se: her

Kartboka
Kartboka kom i ny utgave i 2004, og er uunnværlig for kartfolk! Bestilles fra NOFs websider (idrettsbutikken).

Diverse
Kartnormens symbol 404, «åpent område med spredte trær» skal ha en mørkere gultone enn 403. For 404 skal 70% gult benyttes, mens for 403 skal 50% gult benyttes. Her har det tydeligvis vært en feil i OCAD-oppsettet som har vært benyttet av de fleste norske rentegnere!

Kartsteder på WWW:

Tips og triks om synfaring/rentegning kan du finne på "Kartfreak" på Youtube: her

IOF (det internasjonale orienteringsforbundet).

IOFs Map Commission

Kommersielle steder:

OCAD, programvare for produksjon av orienteringskart (dominerende i Norge).

 

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer