Årets kart

Norges Orienteringsforbunds kartutvalg innbyr årlig til konkurransen «Årets norske o-kart».

 

 

Det konkurreres i følgende klasser:

Konkurransekart tegnet i henhold til kartnormen (ISOM2017) - hovedklassen.
Konkurransekart tegnet i henhold til sprintkartnormen (ISSprOM 2019).

Gode orienteringskart er en forutsetning for at vi skal kunne løpe o-løp. Det å utarbeide et o-kart er et stort og krevende arbeid, der det er behov for ekspertise hele veien fra laserscanning, flybilder og konstruksjon, via synfaring og rentegning til repro og trykking.

For å bedre rekruttering til kartarbeidet ønsker kartutvalget å sette fokus på alle de flotte o-kartene som produseres i Norge hvert år.

Klubber og karttegnere som har utgitt et o-kart de er stolte av i år oppfordres til å bli med på denne konkurransen ved å sende inn 4 eksemplarer av kartet til:

Norges Orienteringsforbund v/Ivar Haugen, St. Halvards vei 21A, 5052 Bergen

Merk konvolutten med «Årets o-kart». Det er nok å sende inn kartet, men dersom noen ønsker å skrive noen ord til juryen er det også tillatt.

Dersom det sendes inn mange utsnitt fra samme kartdatabase / terreng ville det være fint om utsnittene prioriteres. Dersom det blir svært mange deltakere vil juryen da kunne kutte ut bedømming av de «minst» interessante utsnittene.

Følgende kriterier ligger til grunn for juryens arbeid:

Kart over et spennende terreng (ett terreng kan være spennende for eliteløpere, nybegynnere og løypeleggere)
Kartnormen er fulgt i rentegninga
Kartet ser gjennomarbeidet ut
Kartet er pent rentegnet
Kartet har en tiltalende grafisk utforming
Kartet er pent trykket
Kartet er godt generalisert og godt lesbart

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet.

Avhengig av deltakelsen vil det i tillegg til «Årets norske o-kart»; bli utpekt «årets nykommer».

Premie i konkurransen er først og fremst heder og ære, men det vil også deles ut diplomer.

I fillisten nedenfor ser du vinnere av Årets kart de siste årene.

 

Årets o-kart

Filnavn
Årets_kart_2002.pdf
Årets_kart_2003.pdf
Årets_kart_2004.pdf
Årets_kart_2005.pdf
Årets_kart_2006.pdf
Årets_kart_2007.pdf
Årets_kart_2008.pdf
Årets_kart_2009.pdf
Årets_kart_2010.pdf
Årets_kart_2011.pdf
Årets_kart_2012.pdf
Årets_kart_2013.pdf
Årets_kart_2014.pdf
Årets_kart_2015.pdf
Årets_kart_2016.pdf
Årets_kart_2017.pdf
Årets_kart_2018.pdf
Årets_kart_2019.pdf
Årets_kart_2020.pdf
Årets_kart_2021.pdf
Årets_kart_2022.pdf

Generalsponsor

Hovedsponsorer