Hva er orientering?

Fire ulike konkurransegrener og en mosjonsform gir muligheter for alle å delta.

Felles for konkurransegrenene fot-, ski- og sykkelorientering er at de handler om å finne fram til bestemte steder (poster) i terrenget ved hjelp av et kart der postene er tegnet inn. Postene skal oppsøkes på kortes mulig tid og i en bestemt rekkefølge. Du velger selv vei mellom postene.

Kondisjon, lure veivalg og rask og nøyaktig kartlesing er noe av det en må beherske for å nå til topps. På postene stempler du med elektronisk brikke for å registrere at du har vært innom. Orientering har klasser for alle aldre og nivåer og det er derfor aldri for sent å begynne.

Du kan se noen inspirerende videoer av de ulike konkurranseformene: her

 

Fot-orientering eller ”vanlig” orientering er den grenen, innefor Orienteringsforbundet, som er desidert størst og som navnet tilsier skjer orienteringen til fots. Det finnes pr i dag seks konkurranseformer i orientering: sprint, mellomdistanse, langdistanse, ultralangdistanse, stafett og natt. Det arrangeres hvert år om lag 1.000 åpne konkurranser, i fotorientering, med til sammen 300 klubber over hele landet som arrangører. 
Kontaktperson: Lene Kinneberg
 

Skiorientering (ski-o) er orientering på ski, der orienteringen foregår i et meget tett løypenett.  Løperne står fritt til å velge langrennsteknikk. Kartet har løperne i et stativ på brystet, slik at det kan leses i fart. 
Les mer om Ski-orientering på www.ski-o.com
Kontaktperson: Jan Arild Johnsen
 

Sykkelorientering (sykkel-o) er en ny gren og derfor en relativt liten, men voksende gren. Sykkel-o ligner på Ski-o, og konkurransene arrangeres i sti/veirike områder. Kartet festes på et stativ på sykkelen. Kontaktperson: Yngve Mobråthen
 

Presisjonsorientering (Pre-o) er en konkurransegren uten noe fysisk konkurransemomentet, noe som innebærer at bevegelseshemmede kan konkurrere på tilnærmet like vilkår med de som har full bevegelsesfrihet. Kontaktperson: Lone Brochmann
 

TurOrientering (tur-o) er et mosjons tilbud der postene ligger ute hele sommerhalvåret. Du velger derfor selv når du vil ta postene, i hvilken rekkefølge og i ditt eget tempo. Over 200 klubber over hele landet tilbyr turorientering og hvert år går 70.000 nordmenn turorientering. Du kan kjøpe turorienteringsopplegg gjennom en orienteringsklubb eller  lokale sportsbutikker og liknende. 
Les mer om turorientering på www.turorientering.no  
Kontaktperson: Ninni Jonsson

Generalsponsor

Hovedsponsorer