Hjelpemidler

Kartstativ er et hjelpemiddel som kan benyttes for de som har nedsatt funksjon i armer, for de som har behov for staver ved bevegelse eller for de som benytter rullestol. Det finnes ulike typer kartstativ:

  • Et du kan sette på magen
  • Et du kan sette på rullestol eller sykkel

Mer info om kartstativene finnes her

Hovedsponsorer