Begynne med orientering

Har du lyst å begynne med orientering?
Eller vil du bare lære deg å bruke kart og kompass slik at du kan finne fram i skog og mark?

I sommerhalvåret arrangeres det flere hundre orienterings-konkurranser i Norge hver måned - og de aller fleste av disse har et eget tilbud til deg som ikke har erfaring med orientering fra tidligere. Konkurranser kan gå både i skogen og i by og nærmiljø. Orienteringsklubbene har også treninger, samlinger og turer for både aktive og mosjonister i alle aldre.

I tillegg til "vanlig" orientering som foregår til fots, finnes det også konkurranser på ski og sykkel samt presisjonsorientering som ikke har noe fysisk konkurransemoment men stiller krav til ferdigheter i kartlesing. Les mer om de forskjellige grenene her!

Du finner hele terminlisten for orienterings-konkurranser her: eventor.orientering.no
Konkurranser som er merket "Nær" er ofte fine konkurranser å starte med. Dette er uformelle "Nærløp" der du kan delta på lik linje med andre uten å være medlem i en klubb. 

Du kan melde deg inn i en klubb dersom du ønsker å delta i alle typer konkurranser, delta på treninger og få de andre fordelene det er ved å være medlem i en klubb. Finn din klubb her: http://www.idrett.no/velg-idrett/
 

En annen inngangsport til orientering er TurOrientering. Det er TurOrienterings-opplegg tilgjengelig over store deler av landet. Mange av arrangørene har tilbud som er rettet mot deg som ikke har erfaring med orientering fra tidligere. Du finner informasjon og oversikt over alle tilbudene om TurOrientering på turorientering.no

Generalsponsor

Hovedsponsorer