- Vi ønsker å komme tettere på utøverne

25.10.2017 Ivar Haugen

Ny landslagsstruktur - med mål om høy fart i løypa og tett oppfølgning utenfor.

 

Eskil Kinneberg er en naturlig del av A-gruppen kommende sesong.

 

- Bakgrunnen til at vi har valgt den nye strukturen for landslaget er at vi har et ønske om en tettere oppfølgning inn mot de utøverne som er på landslagsgrupper, sier Jørgen Rostrup.

Den nye landslagssjefen har – sammen med landslagstrener Birgitte Huseby og Eivind Tonna – tatt ut til sammen 8 utøvere på A-gruppen og til sammen 15 utøvere på «Next generation» - gruppen – fordelt med 10 på sprint og 5 på skog.

- De som er tatt ut i A-gruppen er løpere med topp 10 plasseringer fra EM eller VM de to siste årene.

- Når det gjelder «Next generation» har vi her valgt unge utøvere med potensial. Flest løpere – også mange juniorer – er tatt ut til «sprintgruppen». Dette med bakgrunn i at vi skal fokusere på høyhastighetsorientering, for at de skal kunne ha muligheter til å hevde seg på sprintdistansene når de kommer i senioralder, men samtidig vil de da også være bedre rustet til de juniormesterskapene (junior-VM) som kommer de neste årene i kontinentalt terreng.

For å løfte en løper fra lovende junior til å prestere på seniornivå gjelder det å være bevisst i forhold til belastning og totalsituasjon.

- Tanken er at vi med denne nye strukturen skal kunne bidra overfor utøverne også mellom samlingene. Erfaringsmessig er det veldig lett å komme skjevt ut i den sårbare overgangen fra junior til senior, når de gjerne også flytter hjemmefra. Her har vi ambisjoner om å, i samarbeid med personlige trenere, kunne legge til rette for at utøverne skal få hjelp til å gjøre de prioriteringer som er nødvendig.

En vil kanskje kunne si at det er gjort kraftige prioriteringer i et tøft uttak av selve landslagsgruppene også, men situasjonen er langt fra «fastlåst» for dem utenfor gruppene:

- Mange av samlingene vil være av en slik karakter at vi tar ut løpere – som har prestert bra den siste tiden – til å være med på våre samlinger. Det bidrar til å «pushe» dem som er på gruppe samtidig som det er en fin gulrot for dem som står utenfor.

For å få hele denne kabalen med til sammen 23 løpere innenfor gruppene til Norges Orienteringsforbund har Jørgen Rostrup som landslagssjef og Birgitte Huseby som landslagstrener i tillegg med seg Eivind Tonna til å ha ansvar for det som er av junioraktiviteter.

Men en har også hentet frem et par tidligere storløpere – som i sine glansdager var kjent for kraft i frasparket – til å bidra inn mot sprintløperne:

- Jeg er veldig fornøyd med at både Håvard Tveite og Jan Fjærestad ønsker å hjelpe oss som sprintnasjon. Begge de to har vist med egne prestasjoner at de vet hva som skal til for å løpe fort både med og uten kart i hånden.

- Når også Per Olaussen – som en nesten må kunne si er spesialist på Østfold-terrenget – går inn som trener for skogsløperne, blir dette en veldig kompetent gjeng med trenere som jeg er overbevist om vil tilføre mye.

Det blir i praksis ute i skog og gatenett, men det skal eller ikke stå på den teoretiske tilnærmingen til «o-faget»:

- Jan Kocbach – som var først ute med GPS-analyser i orientering blir med oss videre, og han får med seg Niklas Profors på sprintdelen. I tillegg vil Lars Ole Klavestad – som har tegnet et utall kart i Østfold – være med som en sparringpartner for hvordan en skal tenke for å ta seg best mulig frem i Østfold-terrenget.

 

Da er altså strukturen lagt, landslaget tatt ut og kursen satt mot 2018, som deretter fortsetter inn mot «alle drømmers mål» og VM på hjemmebane i 2019.


Du kan se selve uttaket: her